TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 35 (1)
Cilt: 35  Sayı: 1 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - III

3.
Hakem Kurulu
Referees

Sayfa IV

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VIII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa IX

ARAŞTıRMA
6.
Çocuklarda Brankiyal Yarık Anomalileri
Branchial Cleft Anomalies in Children
Orkhan Farzaliyev, Ozlem Boybeyi Turer, Tutku Soyer, Feridun Tanyel
doi: 10.5222/JTAPS.2021.27122  Sayfalar 1 - 6

7.
Çocuk Cerrahisi için Ayna Dünya Simülasyonu
Mirror World Simulation in Pediatric Surgery
Musa Batuhan Yolcu, Sinem Seleme Ovunc, Senol Emre, Sinan Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2021.82621  Sayfalar 7 - 13

8.
0-1 Yaş Arasında Ankiloglossi Tedavisinde Frenotominin Etkinliği
Effectiveness of Frenotomy in Ankyloglossia Treatment Between 0-1 Years Old
Fatih Akova
doi: 10.5222/JTAPS.2021.37530  Sayfalar 14 - 20

9.
Hirschsprung Hastalığı Tanısıyla Transanal Endorektal Pull Through Yapılan Çocuklarda Uzun Dönemde Bağırsak İşlevlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Long Term Intestinal Functions In Children Who Underwent Transanal Endorectal Pull Through for Hirschsprung Disease
Bayram Burulday, İdil Rana User, Bülent Hayri Özokutan
doi: 10.5222/JTAPS.2021.56514  Sayfalar 21 - 26

DERLEME
10.
Çocukluk ve Adölesan Dönem Meme Kanseri
Childhood And Adolescent Period Breast Cancer
Aysel Gül, Dilek Aygin
doi: 10.5222/JTAPS.2021.08216  Sayfalar 27 - 40

OLGU SUNUMU
11.
Birçok Konjenital Anomalinin Eşlik Ettiği Doğumsal Bronkobiliyer Fistül: Olgu Sunumu
Congenital Bronchobiliary Fistula in Association with Multiple Other Congenital Anomalies: Case Report
Mirzaman Huseynov, Ali Ekber Hakalmaz
doi: 10.5222/JTAPS.2021.82712  Sayfalar 41 - 44

12.
Adölesan kız çocuklarında hidrosalpinks: İki olgu ne öğretti?
Hydrosalpinx in adolescent girls: What did two cases teach?
Ahmet Hikmet Şahin
doi: 10.5222/JTAPS.2021.49091  Sayfalar 45 - 48

DIĞER
13.
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Seçmeler

Sayfalar 5000 - E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale