TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 34 (3)
Cilt: 34  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - VIII

ARAŞTıRMA
3.
Üç boyutlu biyo-üretim: İlk izlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki potansiyeli
Three-dimensional biofabrication: Our first impressions and its potential in Pediatric Surgery
Emil Mammadov, Ersin Aytaç, Ali Türk, Nurullah Akkaya, Görkem Say, Berk Yılmaz, Gökhan Bürge, Tolga Yırtıcı, Ertunç Kırgül
doi: 10.5222/JTAPS.2020.78095  Sayfalar 79 - 84

4.
İlkokul çağındaki çocuklarda enürezis ve enürezise etkisi olan faktörler
Enuresis in children of primary school age and factors affecting enuresis
Mehmet Göksu, Ş. Kerem Özel, Mustafa Koç, Ahmet Kazez
doi: 10.5222/JTAPS.2020.93357  Sayfalar 85 - 90

5.
Diyarbakır’da bir ilkokulda fonksiyonel konstipasyon sıklığı ve dikkat çeken etiyolojik faktörler
Functional constipation frequency and prominent etiological factors in a primary school in Diyarbakır
Muhammet Asena, Tülin Öztaş
doi: 10.5222/JTAPS.2020.75983  Sayfalar 91 - 96

6.
Kızlarda inguinal herni kesesinin laparoskopik koterizasyonu: Burnia tekniği
Laparoscopic cauterization of hernia sac in girls; the Burnia technique
Sabriye Dayı
doi: 10.5222/JTAPS.2020.77598  Sayfalar 97 - 100

7.
Çocuklarda kasık fıtığı onarımında açık teknik ve perkütan internal ring sütürizasyon tekniğinin karşılaştırılması
Ergun Ergün, Ufuk Ates, Kutay Bahadır, Firat Sertturk, Bahtiyar Mehdi, Gülnur Göllü, Aydın Yağmurlu
doi: 10.5222/JTAPS.2020.04875  Sayfalar 101 - 106

OLGU SUNUMU
8.
Posterior üretral valvin nadir bir klinik bulgusu: Tekrarlayan epididimo-orşit
A rare clinical finding of posterior urethral valve: Recurrent epididymo-orchitis
Serdar Moralıoğlu, Sırma Mine Tilev, Oktav Bosnalı, Ayşenur Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2020.71676  Sayfalar 107 - 110

9.
Transvers testiküler ektopi ve inkarsere inguinal herni birlikteliği: Nadir görülen bir olgu sunumu
Coexistence of transvers testicular ectopia and incarcerated inguinal hernia: A rare case report
Ahmet Hikmet Şahin
doi: 10.5222/JTAPS.2020.24482  Sayfalar 111 - 114

10.
Literatürden
From the Literature

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale