TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 33 (1)
Cilt: 33  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Seçmeler
Emil Mammadov
Sayfalar IX - XIII

ARAŞTıRMA
2.
Yenidoğanlarda karın ön duvarı defektlerinde neler değişti? Referans bir hastanenin 20 yıllık deneyimi
What has changed in the abdominal anterior wall defects in newborns? 20 years of experience of a tertiary reference hospital
Mehmet Saraç, Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mustafa Aydın, Ahmet Kazez
doi: 10.5222/JTAPS.2019.71135  Sayfalar 1 - 7

3.
Akut apandisitli çocuklarda apendiks çapının ölçülmesinde radyoloji uzmanının deneyiminin etkisi
The effect of radiologist's experience on the measurement of appendix diameter in children with acute appendicitis
Ufuk Ateş, Anar Gurbanov, Ergun Ergün, Gulnur Gollu, Nil Yaşam Taştekin, Meltem Bingöl-koloğlu, Aydin Yagmurlu, Ahmet Murat Çakmak, Hüseyin Dindar
doi: 10.5222/JTAPS.2019.98360  Sayfalar 8 - 11

4.
Çocuklarda Atipik Yerleşimli Kist Hidatik Tanısında Yaşanan Zorluklar: İki Üniversite Hastanesi Deneyimi
Challenges in Diagnosis of Atypically Localised Hydatid Cysts in Children: Experiences in Two University Hospitals
Tugay Tartar, İdil Rana User, Ünal Bakal, Mehmet Saraç, Bülent Hayri Özokutan, Ahmet Kazez
doi: 10.5222/JTAPS.2019.09582  Sayfalar 12 - 17

5.
Bochdalek Hernisinde Prognostik Faktörler
Prognostic Factors in Bochdalek Hernia
Mehmet Saraç, Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mustafa Aydın, İbrahim Akdeniz, Erdal Taşkın, Ahmet Kazez
doi: 10.5222/JTAPS.2019.72098  Sayfalar 18 - 23

6.
Üç Boyutlu Yazıcı ve Hidrojel Kullanarak Düşük Maliyetli Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Simülasyon Modelleri Üretimi: Ön Çalışma
Constructing Low-Cost Simulation Models in Pediatric Surgery and Pediatric Urology Using 3D Printing and Hydrogel: Preliminary Study
Sinem Seleme Övünç, Musa Batuhan Yolcu, Şenol Emre, Emil Mammadov, Sinan Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2019.72681  Sayfalar 24 - 30

OLGU SUNUMU
7.
Parsiyel nefrektomi ile tedavi edilen metanefrik adenom: Bir olgu sunumu
Metanephric adenoma treated with partial nephrectomy: A case report
Esra Özçakır, Serpil Sancar, Gökhan Cengiz Orcan, Hakan Erdoğan, Betül Orhaner, Ömer Yalçın, Mete Kaya
doi: 10.5222/JTAPS.2019.53824  Sayfalar 31 - 35

8.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi ekstranazal glial heterotipi olarak yorumlanan boyunda matür kistik teratom: Olgu sunumu
The mature cystic teratoma in the neck is reported as extranasal glial heterotopia by applying needle aspiration biopsy: a case report
Ergun Ergun, Sumeyye Sozduyar, Ufuk Ates, Gulnur Gollu, Ahmet Murat Cakmak
doi: 10.5222/JTAPS.2019.58855  Sayfalar 36 - 37

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale