TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
İçindekiler

Sayfalar I - VI

DERLEME
2.
Vezikoüreteral reflülü çocuklarda sistoskopik subüreteral injeksiyon
Cystoscopic subureteral injection in children with vesicoureteric reflux
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2018.001  Sayfalar 1 - 9

ARAŞTıRMA
3.
Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde intraabdominal karbondioksit ensüflasyonunun barsak üzerine etkisi
Effect of carbondioxide insufflation on bowel in an experimental nec model
Şenol Emre, Gonca Tekant, Dildar Konukoğlu, Sinem Fırtına, Sergülen Dervişoğlu, Günay Can, Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2018.010  Sayfalar 10 - 18

4.
Morgagni hernili olguların klinik özellikleri ve cerrahi tedavi sonuçları
Clinical features of children with Morgagni hernia and results of surgical treatment
Bilge Gördü, Tutku Soyer, Saniye Ekinci, İbrahim Katnak, Arbay Özden Çiftçi, Feridun Cahit Tanyel
doi: 10.5222/JTAPS.2018.019  Sayfalar 19 - 22

5.
Çocuklarda gastrointestinal duplikasyon kistleri
Gastrointestinal duplication cysts in children
Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Tugay Tartar, Ahmet Kazez
doi: 10.5222/JTAPS.2018.023  Sayfalar 23 - 27

6.
Gözden kaçırılan bir konu: Özofagus atrezili olguların göz kusurları
Overlooked topic: Eye problems of esophageal atresia case
Müberra Akdoğan, Serpil Sancar, Esra Özçakır, Mete Kaya
doi: 10.5222/JTAPS.2018.028  Sayfalar 28 - 32

7.
Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Primer omentum torsiyonu
A rare cause of acute abdomen in children: Primary omental torsion
Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mehmet Saraç, Ercan Genç, Ahmet Kazez
doi: 10.5222/JTAPS.2018.033  Sayfalar 33 - 38

8.
Akilli telefonlar, geniş bant internet, dijital eğitim kaynakları ve tıp fakültesi öğrencileri
Smart phones, broad band internet, digital educational resources and medical students
Şenol Emre, Elif Altınay Kırlı, Masis Malhasyan, İzzet Altun, Sinan Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2018.039  Sayfalar 39 - 46

OLGU SUNUMU
9.
Testiste Kitle ile Ortaya Çıkan Nöroblastom Olgusu
Neuroblastoma Case Which Appears As Testicular Tumor
İrem İnanç, Ülfet Vatansever Özbek, Ufuk Usta, Dinçer Avlan
doi: 10.5222/JTAPS.2018.047  Sayfalar 47 - 49

10.
Özofagus, duodenum ve anal atrezi birlikteliği görülen yenidoğana cerrahi yaklaşım: olgu sunumu
Surgical approach to a newborn with esophageal, duodenal and anal atresia: case report
İrem İnanç, Oğuz Kızılkaya, Ümit Nusret Başaran, Dinçer Avlan
doi: 10.5222/JTAPS.2018.050  Sayfalar 50 - 53

11.
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Seçmeler
Emil Mammadov
Sayfalar 54 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale