TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 30 (5)
Cilt: 30  Ek: 5 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu’yu tanımak
İbrahim Karnak
doi: 10.5222/JTAPS.2016.363  Sayfalar 363 - 365

2.
Çocuk onkolojik cerrahi hastalıklarında görüntüleme
Imaging in pediatric oncological surgical diseases
Nursun Özcan, Mithat Haliloğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2016.366  Sayfalar 366 - 370

3.
Çocuk onkolojik cerrahi hastalıklarda patoloji
Pathology in pediatric oncological surgical diseases
Diclehan Orhan
doi: 10.5222/JTAPS.2016.371  Sayfalar 371 - 396

4.
Çocukluk çağı kanserlerinde biyopsi yöntemleri
Biopsy techniques in childhood cancers
Özlem Boybeyi Türer, İbrahim Karnak
doi: 10.5222/JTAPS.2016.397  Sayfalar 397 - 404

5.
Pediatrik onkolojide cerrahi ilkeler
Surgical principles in pediatric oncology
Turan Bayhan, Ali Varan, Münevver Büyükpamukçu
doi: 10.5222/JTAPS.2016.405  Sayfalar 405 - 416

6.
Nöroblastom: Çocuk cerrahının bakış açısından güncel durum
Neuroblastoma: Current status from pediatric surgeon’s perspective
İbrahim Karnak
doi: 10.5222/JTAPS.2016.417  Sayfalar 417 - 432

7.
Wilms tümörü: Çocuk cerrahı gözüyle güncel yaklaşımlar ve tedavideki sorunlar
Wilms’ tumor: Current approaches and therapeutic issues from the perspective of pediatric surgeon
İdil Rana User, Saniye Ekinci
doi: 10.5222/JTAPS.2016.433  Sayfalar 433 - 440

8.
Karaciğer tümörleri
Hepatic tumors
Feridun Cahit Tanyel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.441  Sayfalar 441 - 451

9.
Rabdomyosarkom
Rhabdomyosarcoma
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.452  Sayfalar 452 - 462

10.
Çocuklarda testis tümörleri ve cerrahi yaklaşım
Testicular tumors in children and surgical approach
Fatih Andıran
doi: 10.5222/JTAPS.2016.463  Sayfalar 463 - 471

11.
Over tümörleri: Genel, cerrahi ve onkolojik özellikler
Ovarian tumors: General, surgical and oncological aspects
Elif Altınay Kırlı, Saniye Ekinci
doi: 10.5222/JTAPS.2016.472  Sayfalar 472 - 477

12.
Teratomlar ve diğer germ hücreli tümörler
Teratomas and other germ cell tumors
Şule Yalçın
doi: 10.5222/JTAPS.2016.478  Sayfalar 478 - 489

13.
Çocukluk çağında lenfomalar
Lymphomas in childhood
Özlem Boybeyi Türer, İbrahim Karnak
doi: 10.5222/JTAPS.2016.490  Sayfalar 490 - 495

14.
Çocuklarda tiroid kanserlerine yaklaşım
Management of thyroid cancers in children
Burak Ardıçlı, Saniye Ekinci
doi: 10.5222/JTAPS.2016.496  Sayfalar 496 - 502

15.
Adrenal tümörler
Adrenal tumors
Fatih Andıran
doi: 10.5222/JTAPS.2016.503  Sayfalar 503 - 511

16.
Çocuklarda akciğer ve göğüs duvarı tümörleri
Pulmonary and chest wall tumors in children
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.512  Sayfalar 512 - 519

17.
Çocuklarda akciğer metastazektomi ilkeleri
Principles of pulmonary metastasectomy in children
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.520  Sayfalar 520 - 523

18.
Çocuk onkolojik cerrahide minimal invaziv yöntemlerin kullanımı
Use of minimally invasive methods in pediatric oncological surgery
Fatih Andıran
doi: 10.5222/JTAPS.2016.524  Sayfalar 524 - 532

19.
Çocuk onkolojik cerrahi hastalıklarda radyoterapi
Radiotherapy in pediatric oncological surgical diseases
Melis Gültekin, Ferah Yıldız
doi: 10.5222/JTAPS.2016.533  Sayfalar 533 - 540

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale