TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 30 (4)
Cilt: 30  Ek: 4 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Çocuklarda minimal invaziv cerrahi ile piyeloplasti
Minimally invasive techniques for pyeloplasty in pediatric patients
Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
doi: 10.5222/JTAPS.2016.289  Sayfalar 289 - 295

2.
Laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi
Laparoscopic nephrectomy and heminephrectomy
Aydın Yağmurlu, Gülnur Göllü
doi: 10.5222/JTAPS.2016.296  Sayfalar 296 - 300

3.
Girişimsel radyolojide temel pediyatrik perkütan ürolojik işlemler
Pediatric percutaneous urologic procedures in interventional radiology
Ömer Fatih Nas, Cüneyt Erdoğan
doi: 10.5222/JTAPS.2016.301  Sayfalar 301 - 308

4.
Çocuklarda perkütan nefrolitotomi ve üreteroskopi uygulamaları
Percutaneous nephrolithotomy and ureteroscopy procedures in children
H. Tuğrul Tiryaki
doi: 10.5222/JTAPS.2016.309  Sayfalar 309 - 315

5.
Vezikoüreteral reflü tedavisinde minimal invaziv cerrahi
Minimally invasive surgery in the management of vesicoureteral reflux
Haluk Emir
doi: 10.5222/JTAPS.2016.316  Sayfalar 316 - 321

6.
Ender görülen üriner sistem anomalilerinde laparoskopi
Laparoscopy in rarely seen urinary system anomalies
Baran Tokar
doi: 10.5222/JTAPS.2016.322  Sayfalar 322 - 328

7.
Üreterosel ve ektopik üreter cerrahisi
Surgical treatment of ureterocele and ectopic ureters
Mustafa Olguner
doi: 10.5222/JTAPS.2016.329  Sayfalar 329 - 334

8.
Posterior üretral valvde minimal invaziv tedavi
Minimally invasive treatment of posterior urethral valves
Murat Uçar, M. Emin Balkan
doi: 10.5222/JTAPS.2016.335  Sayfalar 335 - 340

9.
Mesane divertikülü onarımında minimal invaziv cerrahi
Minimally invasive surgery in the management of bladder diverticulum
Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
doi: 10.5222/JTAPS.2016.341  Sayfalar 341 - 345

10.
Palpe edilemeyen testis ve varikoselde laparoskopinin yeri
Laparoscopy in non-palpable testis and varicocele
Aydın Şencan, Halil İbrahim Tanrıverdi, Ömer Yılmaz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.346  Sayfalar 346 - 352

11.
Laparoskopik kontinan sistostomi ve ogmentasyon sistoplastisi ameliyatları
Laparoscopic surgery for continent cystostomy and augmentation cystoplasty
Baran Tokar
doi: 10.5222/JTAPS.2016.353  Sayfalar 353 - 358

12.
Laparoskopik periton diyaliz kateteri uygulamaları
Laparoscopic peritoneal dialysis catheter implantations
Gülce Hakgüder
doi: 10.5222/JTAPS.2016.359  Sayfalar 359 - 362

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale