TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 30 (3)
Cilt: 30  Ek: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Yenidoğanda minimal invazif cerrahi
Minimally invasive surgery in neonates
Murat Alkan
doi: 10.5222/JTAPS.2016.165  Sayfalar 165 - 169

2.
Çocuklarda üst sindirim sistemi girişimsel özofagogastroduodenoskopi uygulamaları
Interventional esophagogastroduodenoscopy procedures performed in the upper digestive system in children
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
doi: 10.5222/JTAPS.2016.170  Sayfalar 170 - 180

3.
Yenidoğan ve bebeklerde gastroözofageal reflü cerrahisi
Gastroesophageal reflux surgery in newborns, and infants
Gülnur Göllü Bahadır
doi: 10.5222/JTAPS.2016.181  Sayfalar 181 - 185

4.
Laparoskopik klasik tek port ile appendektomi: Teknik ayrıntılar
Conventional single-port laparoscopic appendectomy: Technical details
Oğuz Ateş
doi: 10.5222/JTAPS.2016.186  Sayfalar 186 - 190

5.
Çocuklarda pilor ve duodenum patolojilerine laparoskopik yaklaşım
Laparoscopy for pyloric and duodenal pathologies in children
Baran Tokar
doi: 10.5222/JTAPS.2016.191  Sayfalar 191 - 196

6.
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoscopic cholecystectomy
Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.197  Sayfalar 197 - 202

7.
Yüksek tip anorektal malformasyonlara laparoskopik yaklaşım
Laparoscopic approach to high anorectal malformations
Gülce Hakgüder
doi: 10.5222/JTAPS.2016.203  Sayfalar 203 - 207

8.
Pediyatrik kolorektal patolojilerde gelişmeler
Developments in pediatric colorectal pathologies
Gülnur Göllü, Aydın Yağmurlu
doi: 10.5222/JTAPS.2016.208  Sayfalar 208 - 212

9.
Çocukluk çağında laparoskopik splenektomi
Laparoscopic splenectomy in pediatric age
Başak Erginel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.213  Sayfalar 213 - 218

10.
İnguinal herni cerrahisinde PIRS yöntemi: Teknik ayrıntılar
PIRS method in the inguinal hernia surgery: Technical details
Çetin Ali Karadağ
doi: 10.5222/JTAPS.2016.219  Sayfalar 219 - 225

11.
Bronkoskopi endikasyonları ve teknik
Indications of bronchoscopy and technique
Abdulkerim Temiz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.226  Sayfalar 226 - 235

12.
Torasik ampiyeme minimal invazif yaklaşım
Minimal invasive approach to thoracic empyema
Emre Divarcı, Coşkun Özcan
doi: 10.5222/JTAPS.2016.236  Sayfalar 236 - 241

13.
Diyafragma patolojilerine endoskopik yaklaşım
Endoscopic approach to diaphragmatic pathologies
Hasan Doğruyol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.242  Sayfalar 242 - 253

14.
Toraks kitlelerine endoskopik yaklaşım
Endoscopic approach to thoracal masses
Fatih Akbıyık
doi: 10.5222/JTAPS.2016.254  Sayfalar 254 - 257

15.
Çocuklarda adrenal kitlelerine laparoskopik yaklaşım
Laparoscopic approach for adrenal masses in children
Zafer Dökümcü, Ahmet Çelik
doi: 10.5222/JTAPS.2016.258  Sayfalar 258 - 262

16.
Over kitlelerine laparoskopik yaklaşım
Laparoscopic approach to ovarian masses
Mithat Günaydın
doi: 10.5222/JTAPS.2016.263  Sayfalar 263 - 272

17.
Laparoskopik periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi: Tek porttan kolay bir yöntem ve teknik ayrıntıları
Insertion of peritoneal dialysis catheter: An easy method through a single port, and its technical details
Burak Tander
doi: 10.5222/JTAPS.2016.273  Sayfalar 273 - 276

18.
Günümüzde çocuk cerrahisinde robotik cerrahinin yeri ve gelecek için perspektifler
Current status of robotic surgery in pediatric surgery and perspectives for the future
Arzu Şencan
doi: 10.5222/JTAPS.2016.277  Sayfalar 277 - 282

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale