TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 30 (2)
Cilt: 30  Ek: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Antenatal hidronefrozda görüntüleme
Postnatal radiological evaluation of antenatal hydronephrosis
Ali Tekin, İbrahim Ulman
doi: 10.5222/JTAPS.2016.043  Sayfalar 43 - 47

2.
Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi
The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis
Zübeyde Gündüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.048  Sayfalar 48 - 54

3.
Üreteropelvik bileşke darlığı
Uretero-pelvic junction obstruction
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.055  Sayfalar 55 - 79

4.
Çocuk ürolojisinde akılcı antibiyotik kullanımı ve profilaksi
Antibiotic usage and surgical prophylaxis in pediatric urology
Mustafa Kemal Çelen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.080  Sayfalar 80 - 84

5.
Beş soruyla çocuk ürolojisinde antibiyotik kullanımı
Antibiotic usage in pediatric urology: 5 questions
Ali Avanoğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2016.085  Sayfalar 85 - 88

6.
Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarında profilaksi
Prophylaxis in pediatric urinary tract infections
Metin Kaya Gürgöze
doi: 10.5222/JTAPS.2016.089  Sayfalar 89 - 91

7.
Vezikoüreteral reflü
Vesicoureteric reflux
Fatoş Yalçınkaya
doi: 10.5222/JTAPS.2016.092  Sayfalar 92 - 93

8.
Vezikoüreteral reflüde cerrahi yaklaşım
Surgical treatment modalities in vesico-ureteric reflux in childhood
S.N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.094  Sayfalar 94 - 105

9.
Çocuklarda işeme bozuklukları ve İYE ilişkisi, nefrolojik bir bakış
Association of voiding dysfunction and urinary tract infection in children; a nephrological perspective
Yılmaz Tabel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.106  Sayfalar 106 - 109

10.
Çocuklarda kabızlık-işeme bozuklukları ilişkisi
Relation between constipation and voiding dysfunction
Murat Mutuş
doi: 10.5222/JTAPS.2016.110  Sayfalar 110 - 120

11.
Testisin kitlesel oluşumları ve cerrahi bakış
Testicular masses and surgical point of view in the pediatric age group
S. N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.121  Sayfalar 121 - 126

12.
Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler
Effective factors for success in hypospadias surgery
Nizamettin Kılıç
doi: 10.5222/JTAPS.2016.127  Sayfalar 127 - 133

13.
Genitoüriner anomalilerin gelişiminde hormonlar ve çevresel faktörlerin rolü
The role of hormones and environmental factors in the development of genitourinary anomalies
Ş. Kerem Özel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.134  Sayfalar 134 - 140

14.
Cinsel gelişim sorunları: Küçük hastalar, büyük kararlar
Disorders of sexual development: Small patients, big decisions
Hüseyin Özbey
doi: 10.5222/JTAPS.2016.141  Sayfalar 141 - 145

15.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım
Current approach in children with urinary calculi
İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
doi: 10.5222/JTAPS.2016.146  Sayfalar 146 - 155

16.
Pediatrik üriner taşlara minimal invazif yaklaşım
Minimally invasive approach in pediatric urolithiasis
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.156  Sayfalar 156 - 164

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale