TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Spina Bifida Hastalarında Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz, TEAD2 ve PAX3 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
Determination of Methyl Tetrahydrofolate Reductase, TEAD2 and PAX3 Gene Polymorphisms in Patients with Spina Bifida
Mehmet Saraç, Şeyhmus Kerem Özel, Ebru Etem Önalan, Hüseyin Yüce, Ünal Bakal
doi: 10.5222/JTAPS.2014.061  Sayfalar 61 - 66

OLGU SUNUMU
2.
Adolesan Çocukta Epiploik Apandajit
Epiploic Appendagitis in an Adolescent
Ahmet Atıcı, Mehmet Ali Gültekin, Sinan Kılıç
doi: 10.5222/JTAPS.2014.067  Sayfalar 67 - 70

3.
Nadir bir olgu: Primer apendiks lenfoması
Sevgi Büyükbese Sarsu, Kamil Sahin, Ramazan Ucak, Fatma Sarac
doi: 10.5222/JTAPS.2014.071  Sayfalar 71 - 73

4.
İzole trakeoözofageal fistül: İki olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Isolated tracheoesophageal fistula: A report of two cases and review of the literature
Esra Özçakır, Nurullah Doğan, Mete Kaya
doi: 10.5222/JTAPS.2014.074  Sayfalar 74 - 77

5.
Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Epigastrik Heterofagus ve Omfolosel
Rare Case Report: Epigastric Heteropagus Twin with Omphalocele
Mehmet Hanifi Okur, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu, Mesut Sığa
doi: 10.5222/JTAPS.2014.078  Sayfalar 78 - 80

ARAŞTıRMA
6.
Bir eğitim kliniğinin mesane ogmentasyonları deneyimlerini, sorun ve komplikasyonlar ile ilgili gözlemlerini ve çıkarılan dersleri yansıtan klinik bir çalışma
A study reflecting experiences, observations regarding the problems and complications and drawn lessons regarding the bladder augmentations in an educational clinic
Emil Mammadov, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Mehmet Eliçevik, Güner Kaya, Çiğdem Tütüncü, Sergülen Dervişoğlu, Yunus Söylet, Nur Danişmend, Haluk Emir, S. N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2014.081  Sayfalar 81 - 89

7.
Serebral palsili çocuklarda inmemiş testis sıklığı ve etiyolojisi
Incidence and etiology of undescended testis in children with cerebral palsy
Fuad Huseynov, Zafer Dökümcü, Emre Divarcı, Gül Serdaroğlu, Samim Özen, Ferda Özgönül, Ahmet Çelik
doi: 10.5222/JTAPS.2014.081  Sayfalar 90 - 94

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale