TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk cerrahisi stajı için düşünceleri: Geribildirim anketlerinin ve sınav başarı oranlarının değerlendirilmesi
Medical school fifth -year students’ opinions about pediatric surgery internship: The evaluation of feedback surveys and exam success rates
Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2013.049  Sayfalar 49 - 55

OLGU SUNUMU
2.
Bir mediyastinal matür teratom olgusu nedeni ile mediyastinal kitlelerde ayırıcı tanı güçlüğü
A case of mediastinal mature teratoma and difficulties in the differential diagnosis of mediastinal masses
Halil Tözüm, Talha Doğruyol, Tahir Şevval Eren, Serkan Şenol
doi: 10.5222/JTAPS.2013.057  Sayfalar 57 - 61

3.
Kanamalı kolon anjiodisplazili bir çocukta endoskopik argon lazer koagülasyonu: Olgu sunumu ve literatür taraması
Endoscopic argon plasma coagulation for the treatment of acute hemorrhagic angiodysplasia in a child: A case report and literature review
Ünal Adıgüzel, Bircan Savran
doi: 10.5222/JTAPS.2013.062  Sayfalar 62 - 65

4.
Karın ağrısı nedeni olan mezenterik kistik lenfanjioma: Olgu sunumu ve literatür taraması
Mesenteric cystic lymphangioma causes with abdominal pain: Case report and review of the literature
Ahmet Ali Tuncer, Afra Karavelioğlu, Betül Demirciler Yavaş, Altınay Bayraktaroğlu, Didem Baskın Embleton
doi: 10.5222/JTAPS.2013.066  Sayfalar 66 - 69

5.
Trikobezoar: Kronik karın ağrısının ender bir nedeni
Trichobezoar: an uncommon reason for chronic abdominal pain
Berat Dilek Demirel
doi: 10.5222/JTAPS.2013.070  Sayfalar 70 - 72

6.
Travmatik pankreas kanal ruptürü: Perkütan direnaj
Traumatic pancreatic duct rupture: Percutaneous drainage
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Gonca Gerçel, Ali İhsan Anadolulu, Murat Acar, Lütfü İhsan Kuru, Selma Fettahoğlu, Ahu Bayar, Hamit Okur
doi: 10.5222/JTAPS.2013.073  Sayfalar 73 - 76

ARAŞTıRMA
7.
Sakrokoksigeal pilonidal sinus hastalığında “non touch” prensibiyle eksizyonun önemi
Importance of the excision with non-touch principle in diseases of the sacrococcigeal pilonidal sinus
Şefik Çaman, Ayşenur Cerrah Celayir, Osman Zeki Pektaş, Naime İpek Atay, Sabri Cansaran
doi: 10.5222/JTAPS.2013.077  Sayfalar 77 - 80

OLGU SUNUMU
8.
Sütçocuğunda akut skrotumu taklit eden testisin yolk kesesi tümörü
Testicular yolk sac tumor simulating acute scrotum in an infant
Ecmel Işık Kaygusuz, Handan Çetiner, Ayşenur Cerrah Celayir, Serdar Moralıoğlu, Oktav Bosnalı
doi: 10.5222/JTAPS.2013.081  Sayfalar 81 - 84

9.
Vezikovajinal reflü: Olgu sunumu
Vesicovaginal reflux: A case report
Serdar Moralıoğlu, Oktav Bosnalı, Ayşenur Cerrah Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2013.085  Sayfalar 85 - 88

10.
Rastlantısal saptanan sürrenal kalsifikasyon
Incidentally diagnosed adrenal calcification
Emrah Aydın, Şenol Emre, İbrahim Adaletli, Nil Üstündağ, Hilmi Apak, Gonca Tekant
doi: 10.5222/JTAPS.2013.089  Sayfalar 89 - 92

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale