TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
OLGU SUNUMU
1.
Üriner inkontinans cerrahisi
Surgery for urinary incontinence
Ali Avanoğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2013.001  Sayfalar 1 - 7

DIĞER
2.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı
Urinary system stone disease in children
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2013.008  Sayfalar 8 - 32

ARAŞTıRMA
3.
Probleme dayalı öğretim ilk üç yıl öğrencilerinin klinik senaryolarının yazımında çocuk cerrahisinin rolü
The role of pediatric surgery in writing clinical scenarios for the undergraduate first three year-students in problem-based learning
Burak Tander, Unal Bicakci, Mithat Gunaydin, Riza Rizalar, Ender Ariturk, Ferit Bernay
doi: 10.5222/JTAPS.2013.033  Sayfalar 33 - 36

DIĞER
4.
Çocuklarda görülen geçici invajinasyonda klinik ve radyolojik multidisipliner yaklaşımın önemi
Bircan Savran, Bekir Şanal, Ünal Adıgüzel, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Saime Ergen Dibeklioğlu, Yasin Tuğrul Karakuş
doi: 10.5222/JTAPS.2013.037  Sayfalar 37 - 40

OLGU SUNUMU
5.
Çocuklarda nadir görülen bir durum: Hidrojen peroksit alımı
An uncommon occurence in children: Hydrogen peroxide ingestion
Meltem Çağlar, Ahu Gökgöz Bayar, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Mevlit Korkmaz, Selma Fettahoğlu, Müzeyyen Sert, Hamit Okur
doi: 10.5222/JTAPS.2013.041  Sayfalar 41 - 44

6.
Dokuz yaşında çocukta sol atriyal miksoma: Olgu sunumu
Left atrial myxoma at 9 year-old child: Case report
Ayhan Uysal, Oktay Burma, İbrahim Murat Özgüler, Mehmet Mustafa Akın
doi: 10.5222/JTAPS.2013.045  Sayfalar 45 - 48

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale