TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
1.
Çocuk cerrahisinin önemli gücü: Eğitim kurumları dışında çalışan çocuk cerrahları
Pediatric surgeons working outside the teaching hospitals
Ayşe Ebru Abalı, İbrahim Akkoyun, Yaşar Ergören, Münevver Hoşgör, Sema İskit, Ertunç Karadağ, Ali Osman Katrancı, Ahmet Kazez, Burak Tander, Nevzat Uçaner, Ebru Yeşildağ, S. N Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2011.001  Sayfalar 1 - 22

ARAŞTıRMA
2.
Çocuklarda penetran göğüs ve karın travmaları: Otuz sekiz olguluk seri
Penetrating thoracic and abdominal injuries in children: A series of 38 cases
Muazez Çevik, Mehmet Emin Boleken, Mehmet Emin Balcıoğlu, Servet Öcal, Asım Aydınoğlu, Özgür Söğüt
doi: 10.5222/JTAPS.2011.023  Sayfalar 23 - 28

OLGU SUNUMU
3.
Adolesan yaşta memede görülen intraduktal papillomatozis
Intraductal papillomatosis of the breast in adolescents
Altınay Bayraktaroğlu, Didem Baskın Embleton, Salih Çetinkurşun, Fatma Aktepe
doi: 10.5222/JTAPS.2011.029  Sayfalar 29 - 31

4.
İki kardeşte gözlenen metakromatik lökodistrofi ve karaciğer tümörü ilişkisi
Metachromic leukodystroph and liver tumor association in two siblings
Osman Faruk Şenyüz, Egemen Eroğlu, Cengiz Yalçınkaya, Mehmet Eliçevik, Sait Albayram, Sergülen Dervişoğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2011.032  Sayfalar 32 - 35

5.
Sağ Bochdalek hernisi ile intratorasik ektopik böbrek birlikteliği: Olgu Sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Right-sided Bochdalek hernia with ectopic intrathoracic kidney: Case report and review of the literature
Çağatay Evrim Afşarlar, Ayşe Karaman, İbrahim Karaman, İsmet Faruk Özgüner, Engin Yılmaz, Fethiye Canpolat
doi: 10.5222/JTAPS.2011.036  Sayfalar 36 - 39

6.
İnkarsere umbilikal herniyi taklit eden enfekte urakal kist: Olgu sunumu
Infected urachal cyst mimicking incarcerated umbilical hernia: A case report
Yasemin Dere Günal, Mustafa Kemal Aslan, Özlem Boybeyi, Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2011.040  Sayfalar 40 - 42

7.
Çocukluk çağı yumuşak doku kitlelerinin ender bir nedeni: Kist hidatik
A rare cause of soft tissue masses in childhood: Hydatid cyst
Arzu Şencan, Ayla Yücetürk, Selim Serter
doi: 10.5222/JTAPS.2011.043  Sayfalar 43 - 46

ARAŞTıRMA
8.
İki farklı sünnet tekniğinin sonuçlarının karşılaştırılması: Açık cerrahi teknik ve yeni bir plastik klemp tekniği
Comparison the results of two different circumcision techniques: Surgical technique vs. a novel plastic clamp technique.
Elif Emel Erten, Ayşe Karaman, İbrahim Karaman, Engin Yılmaz, Çağatay Evrim Afşarlar, Ahmet Ertürk, Meryem Anayurt, İsmet Faruk Özgüner, Yusuf Hakan Çavuşoğlu, Derya Erdoğan
doi: 10.5222/JTAPS.2011.047  Sayfalar 47 - 50

9.
Kırıkkale ili 6-10 yaş ilköğretim öğrencileri arasında enürezis nokturna sıklığı
The prevalance of enurezis nocturna among 6 - 10 years-old primary school children in Kırıkkale.
Tutku Soyer, Özlem Boybeyi, Mustafa Kemal Aslan, Gül Durmuş, Zeynep Aytül Çakmak, Cüneyt Ensari
doi: 10.5222/JTAPS.2011.051  Sayfalar 51 - 55

10.
Politano-Leadbetter üreteroneosistostomi girişimi yapılan altmış üç olgunun retrospektif değerlendirmesi
Politano-Leadbetter ureteroneocystostomy: A retrospective study of 63 cases
Müjdem Nur Azılı, Doğuş Güney, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
doi: 10.5222/JTAPS.2011.056  Sayfalar 56 - 60

11.
Çocukluk çağı üriner sistem taşlarında zorlayıcı bir grup: Sistinüri
Challenging group of urinary system stones in childhood: Cystinuria
Hüseyin Tuğrul Tiryaki
doi: 10.5222/JTAPS.2011.061  Sayfalar 61 - 65

OLGU SUNUMU
12.
Poliorşik testis: Orşiopeksi mi? Orşiektomi mi?
Polyorchidism: Orchiopexy?, Orchiectomy?
Arzu Şencan, Malik Ergin, Münevver Höşgör
doi: 10.5222/JTAPS.2011.066  Sayfalar 66 - 69

ARAŞTıRMA
13.
Kız çocuğunda kopmuş over: Ender bir olgu sunumu ve literatür taraması
An amputated ovary in a girl: A rare case report and review of the literature
Ünal Bakal, Mehmet Saraç, Tugay Tartar, Ahmet Kazez
doi: 10.5222/JTAPS.2011.070  Sayfalar 70 - 73

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale