TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Hirschsprung hastalığında transanal endorektal pullthrough ve laparoskopi yardımı ile transanal endorektal pullthrough yönteminin karşılaştırılması
Comparison of transanal endorectal pull-through and laparoscopic assisted transanal endorectal pull-through for Hirschsprung's disease
Mahmut Güzel, Mustafa Küçükaydın
doi: 10.5222/JTAPS.2010.101  Sayfalar 101 - 106

2.
Üst idrar yolu duplikasyonları: Yirmi dört olgunun değerlendirilmesi
Upper urinary tract duplications: Evaluation of 24 cases
Müjdem Nur Azılı, Günay Ekberli Ağırbaş, Halil Atayurt, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
doi: 10.5222/JTAPS.2010.107  Sayfalar 107 - 112

3.
Deneysel tek taraflı üreteropelvik bileşke obstrüksiyonunda karşı böbrek parankiminde görülen erken ve geç dönem değişiklikler
The early and late period alterations on the contralateral renal parenchyma secondary to unilateral ureteropelvic junction obstruction: experimental study
Mesut Kaçar, Elif Çetin, Yusuf Çalışkan, Emin Balkan, Nizamettin Kılıç, Hasan Doğruyol
doi: 10.5222/JTAPS.2010.113  Sayfalar 113 - 120

4.
Doğumsal nöropatik mesaneli olgularda kalıcı böbrek hasarına neden olan faktörlerin analizi
Analysis of the permanent renal injury risk factors in congenital neuropathic bladder
Gökhan Gündoğdu, Hakan Taşkınlar, Dinçer Avlan, Ali Delibaş, Bahar Taşdelen, Ali Naycı
doi: 10.5222/JTAPS.2010.121  Sayfalar 121 - 125

5.
Sıçan sepsis modelinde asimetrik dimetilargininin rolü
The role of asymmetrical dimethylarginine in the rat sepsis model
İbrahim Uygun, Mustafa Deniz, Özlem Unay Demirel, Halil Tuğtepe, Serdar Hilmi İskit, Türkan Yurdun, Serpil Bilsel, Tolga Emrullah Dağlı
doi: 10.5222/JTAPS.2010.126  Sayfalar 126 - 134

OLGU SUNUMU
6.
Yenidoğan methemoglobinemisinin çok ender bir nedeni: Enteral metilen mavisi
A very rare cause for neonatal methemoglobinemia: Enteral methylene blue
Ahmet Baş, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Ali İhsan Anadolulu, Meltem Çağlar, Hüseyin Murat Mutuş, Hamit Okur
doi: 10.5222/JTAPS.2010.135  Sayfalar 135 - 137

7.
Disk pil yutulmasına bağlı gelişen trakeaözofageal fistül
Tracheoesophageal fistula secondary to disc battery ingestion
Kıvılcım Karadeniz Cerit, Gürsu Kıyan, Halil Tuğtepe, Tolga E. Dağlı
doi: 10.5222/JTAPS.2010.138  Sayfalar 138 - 140

8.
Ender bir travma komplikasyonu: Yumuşak doku içinde kalmış yabancı cisim
A rare complication of trauma: Residual soft-tissue foreign body
Elif Emel Erten, Ayşe Karaman, İbrahim Karaman, Yusuf Hakan Çavuşoğlu, İsmet Faruk Özgüner, Derya Erdoğan
doi: 10.5222/JTAPS.2010.141  Sayfalar 141 - 143

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale