TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında pentoksifilinin etkisi
The effect of pentoxifylline on renal ischemia and reperfusion damage
Orhan Demirtaş, Mete Kaya, M. Emin Boleken, Turan Kanmaz, Hakim Çelik, Füsun Baba, Özcan Erel, Selçuk Yücesan
Sayfalar 1 - 6

2.
Kısa aralıklı kontrollü reperfüzyon periyotları böbreği iskemi-reperfüzyon hasarından koruyor mu?
Does short-interval postconditioning protect the kidneys against ischemia-reperfusion injury?
Sezen Özkısacık, Mesut Yazıcı, Nil Çulhacı, Mukadder Serter, Mustafa Harun Gürsoy
Sayfalar 7 - 11

3.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz
Investigation of ESWL in the treatment of urinary stones in children
Esra Özçakır, Levent Özçakır, Mesut Kaçar, Taner Altındağ, Hakan Erdoğan, Oğuzhan Durmaz, Osman Dönmez, Nizamettin Kılıç, Mehmet Emin Balkan
Sayfalar 12 - 17

4.
Geç dönem over torsiyonlarında konservatif tedavi: İkinci basamak deneysel immunhistokimyasal çalışma
Conservative treatment in late term ovarian torsion: A Phase II experimental immunohistochemical study
Ahmet Kazez, Nusret Akpolat, Mehmet Göksu
Sayfalar 24 - 29

OLGU SUNUMU
5.
Mesane kulağı
Bladder ear: A case report
Mehmet Şerif Arslan, Serdar Moralıoğlu
Sayfalar 44 - 46

6.
Testiküler rüptür tanısında ultrasonografi
Sonographic diagnosis of testicular rupture: Case Report
Neslihan Taşdelen, Bengi Gürses, Özgür Kılıçkesmez, Yüksel Işık, A. Nevzat Gürmen, Selami Sözübir
Sayfalar 47 - 50

7.
Disgerminomlu hastada genetik incelemenin önemi
The importance of genetic analysis in patient with dysgerminoma
Gülşen Ekingen, Gülcan Çetin, Kıvılcım Karaoğlu, Burak Erkuş, Bahar Müezzeinoğlu
Sayfalar 51 - 53

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale