TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Türkiye’nin güneydoğusunda bir şehirde çocuk cerrahisine kadar biliniyor?
How much is pediatric surgery known in a city at southeast of Turkey?
Bahattin Aydoğdu
Sayfalar 100 - 103

2.
Tekrarlayan trakeoözofageal fistül
Recurrent tracheoesophageal fistula
Gürsu Kıyan, Birgül Karaaslan, Halil Tuğtepe, Tolga E. Dağlı
Sayfalar 104 - 109

3.
Korozif özofagus yanıklı çocuklar ve özofagoskopi
Children with corrosive esophageal burns and esophagoscopy
Levent Cankorkmaz, Gökhan Köylüoğlu, Cengiz Güney
Sayfalar 110 - 113

4.
Çocuklarda koroziv madde içiminin ekonomik etkisi ve adli takibi
Economic impact and judicial consequences of corrosive ingestion in children
Nergül Çördük, Akıle Sarıoğlu-büke, Şenol Bağcı, Kemalettin Acar, Özkan Herek, Uğur Koltuksuz
Sayfalar 114 - 119

5.
Çocuklarda pil yutma
Battery swallowing in children
Kemal Ağengin, İrfan Kırıştıoğlu, Arif Gürpınar, Hasan Doğruyol
Sayfalar 120 - 124

6.
Hirschsprung hastalığında Swenson ve transanal endorektal pull-through metodlarının ameliyat sonrası dinamik incelenmesi
Postoperative dynamic evaluation of the swenson and transanal endorectal pull-throuh methods in hirschsprung’s disease
Ali Erdal Karakaya, Mustafa Küçükaydın, Cuneyt Turan
Sayfalar 125 - 128

7.
Anal atrezili olgularda sekonder anal operasyonlar
Secondary Anal Operations For Operated Patients With Anal Atresia Secondary anal operations for operated patients with anal atresia
Mehmet Hilmi Mercan, İrfan Kırıştıoğlu, Fatih Çelik, Hasan Doğruyol
Sayfalar 129 - 133

DENEYSEL ÇALıŞMA
8.
Deneysel apendektomi modelinde nonabsorbabl polimer klip ve sütür ligasyon etkinliğinin karşılaştırılması
Reliability of non-absorble polymer clips compared with ligation in experimental appendectomy model
Fatih Akbıyık, Hakan Çavuşoğlu, Derya Erdoğan
Sayfalar 134 - 138

9.
Acil veya geciktirilmiş apendektomi
Urgent versus delayed appendectomy
Tunç Özdemir, Tolga Okay, Ahmet Arıkan
Sayfalar 139 - 142

ARAŞTıRMA
10.
Çocukluk çağı lenfanjiomalarında tedavi yaklaşımları
Management strategies in childhood lymphangiomas
Emre Divarcı, Ahmet Çelik, Orkan Ergün
Sayfalar 143 - 147

OLGU SUNUMU
11.
Çekum yerleşimli Burkitt lenfomasına bağlı kronik invajinasyon
Chronic intususseption due to caecal Burkitt lymphoma: A case report
Salim Bilici, Mehmet Göksu, Mehmet Melek, Sinan Akbayram, Veli Avci
Sayfalar 148 - 151

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale