TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Deneysel yenidoğan nekrotizan enterokolit modelinde stabil prostasiklin analoğu olan iloprost’un etkisi
Effects of iloprost, a stable prostacyclin analog on experimental neonatal necrotizing enterocolitis model
Abdülkerim Temiz, Tansu Salman, Yersu Kapran, Nezahat Gürler, Hüseyin Özbey, Alaattin Çelik
Sayfalar 52 - 57

2.
Prokalsitonin intestinal iskemide belirleyici bir faktör olabilir mi?
Could procalcitonin be a determining factor in the diagnosis of intestinal ischemia?
Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Fatma Taneli, Semin Ayhan, Cansu Ünden Özcan, Can Taneli
Sayfalar 58 - 62

3.
Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinden iskemi-reperfüzyon hasarlanmasına genel bir bakış
A review of ischemia-reperfusion injury studies presented at the annual meetings of Turkish association of pediatric surgeons
Musa Abeş
Sayfalar 63 - 69

4.
Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinde sunulan deneysel çalışmaların değerlendirilmesi
Evaluation of experimental studies presented in national pediatric surgery congresses
Feyza Türkmen, Tutku Soyer, Murat Çakmak
Sayfalar 70 - 73

5.
Çocuk cerrahisi ile ilgili ülkemizde yapılan deneysel çalışmaların uluslararası literatürdeki yeri
The place of pediatric surgical experimental studies perfomed in our country in international literature
Özkan Cesur, Tutku Soyer, Murat Çakmak
Sayfalar 74 - 77

6.
Koroziv madde içen çocuklarda tanısal endoskopi yapılmasının yatış süresi ve maliyet üzerine etkileri
Effects of diagnostic endoscopy on lenght of stay and cost in patients with suspect of corrosive ingestion
Ali Sayan, Mete Kaya, Hasan Turan, Özge Atacan, Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan
Sayfalar 78 - 80

OLGU SUNUMU
7.
Kız çocukta over lokalizasyonlu salt nongestasyonel koryokarsinom: Olgu sunumu
Pure nongestational choriocarcinoma of the ovary in a child: Case report
Şemsi Altaner, Ebru Taştekin, Burhan Aksu, Fulya Öz Puyan, Kemal Kutlu
Sayfalar 81 - 84

8.
Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü: Olgu sunumu
Rare sclerosing stromal tumor of the ovary: A case report
Sema Uğuralp, Ahmet Güngör, Ahmet Sığırcı, Emine Şamdancı, Engin Aydın
Sayfalar 85 - 88

9.
Bir periton diyalizi komplikasyonu olarak over arteri yaralanması: Olgu sunumu
Ovarian artery injury as a peritoneal dialysis complication: Case report
Mehmet Melek, Yeşim Edirne, Burhan Beger, Mecnun Çetin
Sayfalar 89 - 93

10.
İnguinal blok sonrası gelişen femoral sinir bloğu: İki olgu sunumu
Femoral nerve block as a complıcatıon of ılioinguinal/ıliohypogastric nerve block: Report of two cases
Vedat Bakan, Zafer Doğan, Şenol Öztürk
Sayfalar 94 - 96

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale