TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği
Seromuscular stripping and plication technique for the treatment of the proximal jejunal atresia
Bora Solmaz, Erdal Karakaya, Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Sayfalar 100 - 103

2.
Cerrahi yenidoğanlarda ek anomaliler
Associated Anomalies in Surgical Newborns
Ali Sayan, Ahmet Arıkan, Sefer Tolga Okay, Fadime Nurdan Şimşek, Ümit Bayol, Habibe Nurdan Özer, Mehmet Can
Sayfalar 104 - 110

3.
Diafragma hastalıklarında endoskopik cerrahi
Endoscopic treatment of diaphragmatic pathologies
Halil İbrahim Tanrıverdi, Raziye Ergün, Emre Divarcı, Coşkun Özcan
Sayfalar 111 - 113

4.
Koledok kisti: 10 olgunun analizi
Choledocal cyst: Analysis of 10 cases
Kemal Ağengin, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
Sayfalar 114 - 117

5.
Çocuklarda travmatik pankreas psödokistlerine yaklaşım
The management of traumatic pancreatic pseudocysts in children
Murat Kemal Çiğdem, Abdurrahman Önen, Mesut Sığa, Selçuk Otçu
Sayfalar 118 - 121

6.
Çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulamalarının endikasyonları, komplikasyonları ve sonuçlarına ilişkin bir derleme
A review of indications, complications and outcome of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) applications in children
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Hamit Okur, H. Murat Mutuş, Ahmet Baş, Müzeyyen Sert, A. Nadir Tosyalı, Varol Şehiraltı
Sayfalar 122 - 126

7.
Çocuklarda dev Meckel divertikülleri
Giant meckel diverticulum in children
Ali Sayan, Ahmet Arıkan, Sefer Tolga Okay, Fadime Nurdan Şimşek, Aksen Akgül, Yağmur Arpaz, Ümit Bayol
Sayfalar 127 - 132

8.
Pediatrik ürodinamide üretral kateterin idrar akım değerlerine etkisi
The effects of urethral catheter on the voiding parameters in pediatric urodynamics
Nilüfer Özgürbüz, Leyla Khorshid, İsmet Eşer, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu
Sayfalar 133 - 137

OLGU SUNUMU
9.
Komplet testis rüptüründe primer onarım: Olgu sunumu
Primary repair in complete testicular rupture: Case report
Tutku Soyer, Öymen Hançerlioğulları, Murat Çakmak
Sayfalar 138 - 141

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale