TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde ağızdan verilen immünglobülin G’nin etkisi
Effect of oral immunoglobulin G in experimental necrotizing enterocolitis model
Müslim Yurtçu, Bahattin Aydoğdu, Hatice Toy, Mehmet Gürbilek
Sayfalar 52 - 57

2.
Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığının laparoskopik değerlendirilmesi
Laparoscopic evaluation of contralateral patent processus vaginalis during unilateral inguinal hernia repair
Erdal Karakaya, Ali Tekin, Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Sayfalar 58 - 61

3.
Distal ileum patolojilerinde prevalvuler anastomoz güvenli midir?
Is prevalvular anastomosis safe in distal ileum pathologies?
Nihat Sever, Mehmet Nuri Cevizci, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
Sayfalar 62 - 65

4.
Çocuklarda spontan pnömotoraks
Spontaneous pneumothorax in children
Hüseyin Murat Mutuş, Varol Şehiraltı, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Ahmet Nadir Tosyalı, Ahmet Baş, Hamit Okur
Sayfalar 66 - 69

5.
Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir
Minimized preoperative interventions and delayed surgery affect survival in congenital diaphragmatic hernia
Ünal Bakal, S. Kerem Özel, Ahmet Kazez
Sayfalar 70 - 72

6.
Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular
Minimally invazive pectus excavatum repair (Nuss procedure): Cases whose treatments had completed
Erdal Karakaya, Ali Tekin, Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Sayfalar 73 - 78

OLGU SUNUMU
7.
Geç bulgu veren konjenital diyafram hernisinde torakoskopik diyafram onarımı: Olgu sunumu
Thoracoscopic diaphragmatic hernia repair in late onset congenital diaphragmatic hernia: Report of a case
Tutku Soyer, Öymen Hançerlioğulları, Fulya Demirçeken, Aydın Yağmurlu, Murat Çakmak
Sayfalar 79 - 83

ARAŞTıRMA
8.
Gastroşisizli yenidoğanlarada erken enteral beslenme etkili mi?
Is effective of early enteral feeding in neonates with gastroschisis?
Gülcan Çetin, Gülşen Ekingen Yıldız, Bülent Azman, Burak Erkuş
Sayfalar 84 - 87

9.
İnmemiş testisli çocuklarda yaşamın ilk yılında testiküler volüm ve resistiv indeks ölçümleri
Testicular volume and resistive index measurements of boys with undescended testis within the first year of life
Musa Abeş, Bülent Petik, Arzu Demirtola, Nedim Keleşyılmaz
Sayfalar 88 - 90

10.
Yenidoğan sünnetinden sonra mea darlığı ve penil yapışıklıklar
Meatal stenosis and penile adhesions after neonatal circumcision
Egemen Eroğlu, Ayla K. Göksel, Özlem E. Yörükalp, Hilda Ç. Özkan, Gülsemin Güloğlu, Arzu Özgeneci
Sayfalar 91 - 93

OLGU SUNUMU
11.
Konjenital anterior üretra divertikülü: Olgu sunumu
Congenital anterior urethral diverticulum: Case report
Halil İbrahim Eken, Erol Basugay, Ugur Deveci, Mustafa Aydın
Sayfalar 94 - 96

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale