TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Erişkin ve fetal hepatositlerin “in vivo” ve “in vitro” yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin değerlendirilmesi
In vitro and in vivo functional and structural evaluation of cultivated fetal and adult hepatocytes
Adnan Narcı, Mevlit Korkmaz, Tahsin Yakut, Murat Yağmurca, Burcu Biltekin, Barbaros Yiğit, Evrim Özkaraca
Sayfalar 4 - 7

2.
Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde ağız yolu ile verilen immünglobülin A’nın etkisi
Effect of oral immunoglobulin A in experimental necrotisan enterocolitis model
Bahattin Aydoğdu, Müslim Yurtçu, Seval Akbulut, Mehmet Gürbilek, Hatice Toy, Engin Günel
Sayfalar 8 - 14

3.
Peritonit oluşturulan sıçanlarda high mobility group box-1 ve tümör nekroz faktör-alfa inhibisyonunun barsak morfolojisi ve motilite üzerine etkisi
The effect of inhibition of high mobility group box-1 and tumor necrosis factor alpha on intestinal morphology and motility in rats with peritonitis
Burçin Tuştaş Ay, Dinçer Avlan, Ayşe Polat, Lülüfer Tamer, Kansu Büyükavşar, Selim Aksöyek
Sayfalar 15 - 24

4.
Konjenital diyafragma hernisinin prenatal tanılaması erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşam oranını değiştirmez
Prenatal diagnosis permits immediate intensive care but does not change the survival rate in congenital diaphragmatic hernia
Ayşenur Cerrah Celayir, Alp Gence, Cengiz Gül, Koray Pelin
Sayfalar 25 - 28

OLGU SUNUMU
5.
Adölesan kız olguda memenin “Borderline” fillodes tümörü* Olgu Sunumu
Borderline phyllodes tumor of the breast in an adolescent girl
Abdülkadir Genç, Ömer Yılmaz, Ali Aykan Özgüven, Betül Ersoy, Reha Aygören, Ali Rıza Kandiloğlu, Can Taneli
Sayfalar 29 - 32

ARAŞTıRMA
6.
İntraabdominal testislerin Fowler-Stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin uzun dönem etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of melatonin and steroid (st) in preventing of testicular atrophy after surgical management performed with Fowler-Stephens procedure of intraabdominal testis in late period
Müslim Yurtçu, Adnan Abasıyanık, Recep Gökçe, M. Cihat Avınduk, M. Yaşar Özdamar
Sayfalar 33 - 38

OLGU SUNUMU
7.
Hipospadias komplikasyon cerrahisinde tunika vajinalis (TV) flep kullanımı Olgu Sunumu
Use of tunica vaginalis (TV) flap in repeat hypospadias surgery
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
Sayfalar 39 - 42

8.
Böbreğin nadir görülen iyi huylu tümörü: Kistik Nefroma Olgu Sunumu
Cystic Nephroma: A rare benign tumor of the Kidney
Derya Erdoğan, Ceyhun Bozkurt, Ayşe Karaman, İlhan Meral, Ulya Ertem, Özden Çakmak
Sayfalar 43 - 45

9.
İzole böbrek kist hidatikleri
Isolated renal hydatic cysts
Varol Şehiraltı, Ahmet Nadir Tosyalı, Hüseyin Murat Mutuş, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Mehmet Ali Özen, Hamit Okur
Sayfalar 46 - 48

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale