TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Çocuk cerrahlarının uğraşları yönünden Türkçe’ye bakışı
Prosefessional perception of Turkish pediatric surgeons on Turkish language
Mustafa İnan, Hatice Gül, Uğur Koltuksuz, İlhami Sürer, Münevver Hoşgör, Serdar İskit, İbrahim Karnak, Güngör Karagüzel
Sayfalar 5 - 10

2.
Katılımcılar gözüyle “deneysel araştırma kursu”
Basic experimental research course according to participant evaluation
Hamit Okur, Kudret Doğru, A. Celil Ünver, Erkut Somak
Sayfalar 11 - 14

3.
Dışkı kaçıran çocuklarda barsak ve anorektal bölge fonksiyonlarının davranış ve ilaç tedavisini belirlemedeki yeri: İleriye dönük klinik çalışma
The role of bowel habits and anorectal region functions on determining behaviour vs drug therapy on pediatric patients with fecal incontinence: a prospective clinical trial
Billur Demiroğulları, Barış Bağbancı, Dilşad Foto Özdemir, Elvan İşeri, Esin Gökçe, Aylin İlden Koçkar, Buket Dalgıç, A. Can Başaklar, Nuri Kale
Sayfalar 15 - 19

4.
Hirschprung hastalığında Duhamel-Martin ve transanal endorektal pullthrough ameliyatlarının sonuçlarının karşılaştırılması
Duhamel-Martin vs transanal endorectal pullthrough operations in Hirschsprung's disease
İrfan Karaca, Aytaç Karkıner, Erdal Türk, Günyüz Temir, Başak Uçan, Esra Uçuk, Münevver Hoşgör
Sayfalar 20 - 24

5.
Hirschsprung hastalığı düşünülen yenidoğan ve infantlarda baryumlu lavman öncesi dekompresyon yanıltıcı mıdır?
Is decompression before contrast enema misleading in newborns with the suspicion of Hirschsprung's disease?
İrfan Karaca, Erdal Türk, Başak Uçan, Aytaç Karkıner, Günyüz Temir, Aliye Kandırıcı, Münevver Hoşgör
Sayfalar 25 - 29

OLGU SUNUMU
6.
Omfalosele yaklaşımda cerrahi olmayan dışardan sıkıştırma yöntemi
Nonoperative external compression procedure in the management of omphalocele
Mete Kaya, M. Emin Boleken, Orhan Demirtaş, M. Erdal Memetoğlu, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan
Sayfalar 30 - 33

ARAŞTıRMA
7.
Karaciğer tümörleri ve cerrahi deneyimlerimiz
Liver tumor surgery and our experience
İ. Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Mehmet Coşkun, Fatih Boyvat, L. Hakan Güney, Ender Fakıoğlu, Banu Bilezikçi, Özlem Özen, Akgün Hiçsönmez, Mehmet Haberal
Sayfalar 34 - 38

OLGU SUNUMU
8.
Çocukluk çağında sekonder hiperparatiroidizmde paratiroidektomi deneyimlerimiz
Parathyroidectomy experiences in children with secondary hyperparathyroidism
İbrahim Ötkün, İ. Serdar Arda, Arzu Gençoğlu, İbrahim Şanlıalp, Özlem Özen, L. Hakan Güney, Aynur Özen, Ender Fakıoğlu, Pelin Oğuzkurt, Akgün Hiçsönmez
Sayfalar 39 - 41

9.
Rapunzel sendromu: Olgu sunumu
Rapunzel syndrome: A case report
Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, E. Oryal Taşkın, Şahika Dilşen, Erhun Kasırga, Can Taneli
Sayfalar 42 - 44

10.
Z-plasti ile onarım yapılan konjenital orta hat servikal kleft olgusu
A case of congenital midline cervical cleft treated with single Z-plasty
Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Peyker Demireli, Teoman Özcan, Can Taneli
Sayfalar 45 - 48

11.
Tekrarlayan serviko-aksiller lipoblastomatozis: Olgu sunumu
Recurrent cervico-axillary lipoblastomatosis: case presentataion
Soner Tatlıdere, Emre Gönen, Mehmet Yalçın, Fevziye Kabukçuoğlu, Ümran Çetinçelik, Lütfü Baş
Sayfalar 49 - 52

ARAŞTıRMA
12.
Üreterovezikal darlık olgularında bozulmuş pacemaker aktivitesi ve fibrotik değişiklikler
Altered pacemaker activity and fibrotic changes in ureterovesical obstruction cases
Başak Uçan, Derya Yayla, Ragıp Ortaç, Günyüz Temir, Gülden Diniz, Aytaç Karkıner, Münevver Hoşgör, İrfan Karaca
Sayfalar 53 - 58

13.
İntraperitoneal ve retroperitoneal yaklaşımla endoskopik nefroüreterektomi ve üst kutup nefroüreterektomi deneyimimiz
Endoscopic nephroureterectomy and upper pole nephroureterectomy experience using intra or retro peritoneal access
Halil İbrahim Tanrıverdi, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu
Sayfalar 59 - 61

OLGU SUNUMU
14.
Çocuklardaki retrokaval üreterlerde hangi tedavi yaklaşımı?
Which treatment in retrocaval ureter in children?
Murat Kemal Çiğdem, Abdurrahman Önen, Hanifi Okur, Hatice Akay
Sayfalar 62 - 64

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale