TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Benzalkonium klorid ile oluşturulan intestinal aganglionozis modelinin irdelenmesi
Questioning the Intestinal Aganglionosis Model by Using Benzalkonium Chloride
Gökhan Gündoğdu, Erdal Polat, Reyhan Oktay, Mehmet Eliçevik, Gonca T Tekant, Sergülen Dervişoğlu, Sinan Celayir
Sayfalar 132 - 137

2.
Çocuk cerrahisinde laparoskopinin yeri: İlk 220 olgu deneyimimiz
Laparoscopy in pediatric surgical diseases: The first 220 case experience
Ahmet Çelik, Orkan Ergün, Güliz Ergün, Coşkun Özcan, Ali Avanoğlu
Sayfalar 138 - 146

3.
Özofagus striktürlerinde bükülebilir endoskopinin kullanımı: Etkinlik ve güvenilirlik
Flexible endoscopy in esophageal strictures: efficacy and reliability
Burak Tander, Tülin Öztaş, H. Suat Ayyıldız, Rıza Rızalar, Ender Arıtürk, Ferit Bernay
Sayfalar 147 - 150

4.
Çocuk istismarı ve ihmali önleme ve izleme grubu ilk verileri
Initial experience of child abuse and negligence prevention and follow-up group
Ahmet Çelik, Raziye Ergün, Ekin Özgür Aktaş, Figen Ş. Kösem, Sadık Akşit, Yusuf Erşahin, Cahide Aydın
Sayfalar 151 - 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Yenidoğan otopsileri
Newborn autopsies
Ahmet Arıkan, Ali Sayan, Şafak Karaçay, Fatmanur Aktaş, Ümit Bayol, Nihan Karaman, Ahsen Karagözlü, Sefer Tolga Okay
Sayfalar 158 - 162

6.
Koledok kistine ait retrospektif bir çalışma
The importance of early diagnosis and proper treatment in choledochal cyst
Şule Yalçın, Arbay Özden Çiftçi, Mehmet Emin Şenocak, Feridun Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu
Sayfalar 163 - 165

7.
Çocuklarda adrenokortikal tümörler
Adrenocortical tumors of childhood
Şule Yalçın, Arbay Özden Çiftçi, Mehmet Emin Şenocak, Feridun Cahit Tanyel, Nebil Büyükpamukçu
Sayfalar 166 - 169

8.
Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz
Percutaneous endoscopic gastrostomy: Our experiences
Oğuz Ateş, Yeliz Kart, Gülce Hakgüder, Mustafa Olguner, Nur Aslan, Yeşim Öztürk, Feza M. Akgür
Sayfalar 170 - 173

OLGU SUNUMU
9.
Çocukta basket kullanılarak bronştan yabancı cisim çıkarılması
The wire basket for removing endobronchial foreign body in a child
Mete Kaya, M. Emin Boleken, Orhan Demirtaş, M. Erdal Memetoğlu, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan
Sayfalar 174 - 175

10.
Antenatal tanılı komplet Currarino triadı sendromu: Nadir bir olgu sunumu
Prenatal diagnosis of complete Currarino's triad syndrome: Rare case report
Zekeriya İlçe, Cengiz Güney, Sinan Celayir, Nüvit Sarımurat
Sayfalar 176 - 178

ARAŞTıRMA
11.
Detrusor sfinkter dissinerjisine bağlı rezidü idrarı olan çocuklarda alfa-adrenerjik bloker Doksazosin'in etkinliği
Therapeutic effect of alpha-adrenergic blocker doxazosin in children with residuel urine due to detrusor sphincter dyssinergia
Nizamettin Kılıç, Emin Balkan, Taner Halil, Hasan Doğruyol
Sayfalar 179 - 182

12.
Snodgrass yöntemi ile onarılan distal ve proksimal hipospadiaslı olgularda komplikasyon oranlarının karşılaştırılması
Comparision of complication rate in proximal and distal type hypospadias repaired with Snodgrass technique
Mustafa Küçükaydın, Mahmut Güzel, Ahmet Necip Çiftler, Banu Orhan, Ali Erdal Karakaya, Harun Reşit Ayangil, Mehmet Uysal, İbiş Yalçın Alkan
Sayfalar 183 - 185

13.
Antenatal hidronefrozla tanı konulan vezikoüreteral reflülü hastalarda tedavi sonuçlarımız
Our treatment results in patients with vesicoureteral reflux presenting with antenatal hydronephrosis
Gülay A. Tireli, Serdar Sander, Oyhan Demirali, Murat Ünal, Ömer Vural
Sayfalar 186 - 189

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale