TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Farklı uzunluktaki incebarsak rezeksiyonu ile kısa barsak sendromu oluşturulan sıçanlarda enteral glutaminin adaptasyona etkisi
The effect of enteral glutamine on adaptation process in short bowel syndrome induced rats through small intestinal resection of varied length
Şenol Gedik, Selçuk Otçu, Hayrettin Öztürk, Nihal Kılınç, Ali İhsan Dokucu
Sayfalar 69 - 74

2.
Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistülde prognostik sınıflamaların değerlendirilmesi
Evaluation of the prognostic classifications in esophageal atresia and tracheoesophageal fistula
Çağdaş Karaveli, Adnan Aslan, Süleyman Akıllı, Güngör Karagüzel, Mustafa Melikoğlu
Sayfalar 75 - 78

3.
Özofagus atrezisinde bronkoskopi ve özofagoskopi
Preoperative bronchoscopy and esophagoscopy in infants with esophageal atresia
Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan
Sayfalar 79 - 83

4.
Çocuklarda hematolojik hastalıklarda splenektomi sonrası portal ven trombozu: Risk faktörleri, klinik özellikler ve sonuçlar
Portal vein thrombosis after splenectomy in pediatric hematologic disease: Risk factors, clinical features and outcome
Tutku Soyer, Arbay Özden Çiftçi, Feridun Cahit Tanyel, Mehmet Emin Şenocak, Nebi Büyükpamukçu
Sayfalar 84 - 88

5.
Kronik nörolojik hastalığa bağlı beslenme güçlüğü çeken çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi uygulamaları
Percutaneous endoscopic gastrostomy applications in children with feeding difficulty due to chronic neurological diseases
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Yusuf Erkan Kılıç, Meltem Pelit, Varol Şehiraltı, Nevin Aksu, Murat Mutuş, Ahmet Nadir Tosyalı, Nurten Bakan, Sema Saltık
Sayfalar 89 - 94

DIĞER
6.
Perkütan endoskopik gastrostomi: Açık cerrahiye minimal invaziv bir alternatif
Percutaneous endoscopic gastrostomy: a minimal invasive alternative to open procedure
Rahşan Vargün, Mine Fedakar, Aydın Yağmurlu
Sayfalar 95 - 97

ARAŞTıRMA
7.
Çocuklarda ameliyat öncesi hemşire tarafından verilen destekleyici eğitimin ameliyat sonrası ağrı düzeyine etkisi
Effect of preoperative education given by nurses on postoperative pain in children
Demet Demirel, Olcay Çam
Sayfalar 98 - 104

8.
Ezilme yaralanması oluşturulan sıçanlardaki böbrek hasarına melatoninin etkisi
The effect of melatonin on renal damage after crush injury in rats
Ş. Kerem Özel, A. Aysel Köseoğulları, Ahmet Kazez, Nusret Akpolat, Nevin İlhan
Sayfalar 105 - 110

9.
Tubularize insize plak üretroplastisi (TIPU): bir cerrahın deneyimi
Tubularized incised plate urethroplasty (TIPU): a surgeons’s experience
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
Sayfalar 111 - 116

10.
İntraabdominal testisli çocuklarda spermatik damarları ayırmadan tek aşamalı laparoskopik orşiopeksi
One-stage laparoscopic orchiopexy without division of the spermatic vessels in children with intraabdominal testis
Adnan Abasıyanık, Müslim Yurtçu, Şenol Biçer
Sayfalar 117 - 119

11.
Hinman sendromu mu, tedavisiz kalmış neonatal işlevsel işeme bozukluğu mu?
Hinman syndrome or ignored neonatal dysfunctional voiding disorder?
Gülay A. Tireli, Serdar Sander, Oyhan Demirali, Murat Ünal, Ömer Vural
Sayfalar 120 - 122

12.
Çocuklarda renal tümörler: 15 yıllık deneyim
Renal neoplasms in children: experience in 15 years
Didem Baskın, Sema Vural, Canan Tanık, Rejin Kebudi, Gülnur Tokuç, Nihat Sever, Çetin Karadağ, Mehmet Yalçın, Ali İhsan Dokucu
Sayfalar 123 - 128

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale