TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Saccharomyces boulardii ile tedavinin tıkanma sarılıklı sıçanlardaki bakteriyel translokasyon üzerine etkileri
The effects of treatment with Saccharomyces boulardii on bacterial translocation in rats with obstructive jaundice
Özkan Herek, Mustafa Yılmaz, İlknur Kaleli, Nural Cevahir
Sayfalar 6 - 10

2.
Akciğer reekspansiyonu pnömotorakslı yenidoğanlarda idrar lipid peroksidasyon ürünlerini etkiler mi?
Does lung reexpansion affect urinary lipid peroxidation products in newborns with pneumothorax?
Adnan Aslan, Güngör Karagüzel, Aşkın Güra, Çağdaş Karaveli, Nimet İzgüt Uysal, Nihal Oygür, Mustafa Melikoğlu
Sayfalar 11 - 15

3.
Çocukluk çağında özofagus delinmelerine bağlı mediastinitlere konservatif yaklaşım
Conservative approach to mediastinitis in childhood secondary to esophageal perforation
Suzi Demirbağ, Tuğrul Tiryaki, Cüneyt Atabek, İlhami Sürer, Bahadır Çalışkan, Haluk Öztürk, Salih Çetinkurşun
Sayfalar 16 - 20

4.
Çocukluk çağı plastron apandisitlerin tedavisinde geciktirilmiş apendektomi gerekli midir?
Is interval appendicectomy in the conservative treatment of appendiceal mass in children necessary?
Aytaç Karkıner, Günyüz Temir, Aliye Kandırıcı, Derya Yayla, Esra Uçuk, Başak Uçan, Münevver Hoşgör, İrfan Karaca
Sayfalar 21 - 24

DIĞER
5.
Çocuklarda delici karın yaralanmasının nadir bir komplikasyonu: Karaciğer apsesi
An unusual complication of penetrating abdominal trauma in children: Hepatic abscess
Ayşe Karaman, Derya Erdoğan, İbrahim Karaman, Y. Hakan Çavuşoğlu, M. Kemal Aslan, Özden Çakmak
Sayfalar 25 - 26

OLGU SUNUMU
6.
Adrenokortikal tümör: İki olgu sunumu
Adrenocortical tumor: Report of two cases
Hülya Öztürk, Hayrettin Öztürk, Ali İhsan Dokucu, Hatun Duran
Sayfalar 27 - 29

DIĞER
7.
Yutma güçlüğünün nadir bir nedeni: Özofagusta yerleşmiş canlı sülük
An unusal cause of swallowing difficulty: live leech in the oesophagus
Hülya Öztürk, Hayrettin Öztürk, Selçuk Otçu, Hatun Duran
Sayfalar 30 - 32

ARAŞTıRMA
8.
Hidronefrozların doğum sonrası doğal seyri ve takip-tedavi yaklaşımı
The natural history, follow-up and therapeutic approach of hydronephrosis after birth
Abdurrahman Önen
Sayfalar 33 - 38

9.
Çocuklarda ardışık ürodinamik inceleme gerekli midir?
Is it necessary to perform sequential urodynamics in children?
Nizamettin Kılıç, Emin Balkan, Semra Akgöz, Hasan Doğruyol
Sayfalar 39 - 42

10.
Mesane ekstrofisi ve inkontinan epispadiaslı hastalarda mesane boynu onarımı sonuçları
Results of bladder neck repair in patients with bladder exstrophy and incontinent epispadias
Güliz Ergün, Raziye Ergün, Ahmet Çelik, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu, Acun Gökdemir
Sayfalar 43 - 47

11.
Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi
Vesicoureteral Reflux Treatment: Ureteroneocystostomy
Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Meltem Çağlar, Osman Zeki Karakuş, Mustafa Olguner, Feza Miraç Akgür
Sayfalar 48 - 51

12.
Künt travmalar sonrasında oluşan üriner sistem yaralanmaları ve erken klinik yaklaşımımız
Urinary system injuries after blunt trauma and our early clinical management
Çetin Ali Karadağ, Didem Baskın, Mehmet Yalçın, Burak Tander, Muazez Çevik
Sayfalar 52 - 57

OLGU SUNUMU
13.
Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-Gregoir onarımı: Olgu sunumu
Laparoscopic extravesical ureteroplasty in treatment of vesicoureteral reflux: laparoscopic Lich-Gregoir: A case report
Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Sayfalar 58 - 61

DIĞER
14.
İntraabdominal testiste mikrovasküler ototransplantasyon
Microvascular autotransplantation of intraabdominal testis
Hamit Okur, Yalçın Alkan, Ali Erdal Karakaya, Mahmut Güzel
Sayfalar 62 - 64

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale