TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Mayıs 2003 Bingöl depremi sonrası çocuk hastalardaki klinik deneyimlerimiz
Our clinical experience with pediatric patients after May 2003 Bingöl earthquake
Ş. Kerem Özel, Ahmet Kazez, Hüseyin Çeliker, Alpagan Mustafa Yıldırım, Ergün Parmaksız, Erhan Yılmaz, Murat Pekdemir
Sayfalar 53 - 56

2.
Kasık fıtıklı hastalarda anestezi öncesi rutin inceleme gerekli mi?
Is routine preoopreative testing indicated for children with inguinal hernia?
Bülent Hayri Özokutan, Haluk Ceylan, Hasan Koçoğlu, Lütfiye Pirbudak, Nihan Ersöz
Sayfalar 57 - 60

3.
Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi?
Can rigid rectoscopy substitute for flexible colonoscopy in patients who have rectal bleeding and no pathology determined by digital rectal examination?
Baran Tokar, Hüseyin İlhan
Sayfalar 61 - 64

4.
Deneysel fetal yara modelinde farklı implantlara karşı oluşan yangısal yanıtların değerlendirilmesi
Evaluation of inflammatory responses to different implants in experimental model of fetal wounds
Selami Sözübir, Şükrü Özdamar, Semih Görk, Ender Arıtürk, Ferit Bernay, Rıza Rızalar, Naci Gürses
Sayfalar 65 - 71

5.
İnternet’teki Türkçe ağ sayfalar›nda bulunan çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the pediatric surgery topics in the Turkish web pages on the Internet
Haluk Ceylan
Sayfalar 72 - 76

6.
Yenidoğan ve bebekte nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmeleri
Idiopathic perforation of the colon in the newborn and infant
Hayrettin Öztürk, Ali İhsan Dokucu, Selçuk Otçu, Abdurrahman Önen, Şenol Gedik, Hülya Öztürk
Sayfalar 77 - 80

OLGU SUNUMU
7.
Üzüme bağlı bağırsak tıkanması: Bir olgu sunumu
Intestinal obstruction in a child caused by undigested grapes: A case report
Mehmet Erdal Memetoğlu, Turan Kanmaz, Mete Kaya, M. Emin Boleken, Selçuk Yücesan
Sayfalar 81 - 82

ARAŞTıRMA
8.
Üreterosellerin tanı özellikleri ve böbrek-idrar sistemi üzerine etkileri
Diagnostic characteristics of ureteroceles and their influence on the nephro-urinary system
Cüneyt Günşar, İrfan Karaca, Aydın Şencan, Haluk Ceylan, Erol Mir
Sayfalar 83 - 88

OLGU SUNUMU
9.
Skrotum içi testis dışı lenfanjiom
Intrascrotal paratesticular lymphangioma
Cüneyt Günşar, Aydın Şencan, Mehmet Akif Demir, Abdülkadir Genç, Tolga Küçükoğlu, Can Taneli, Erol Mir
Sayfalar 89 - 91

10.
Doğumsal kayıksı dev üretra
Congenital scaphoid megalourethra
Bülent Hayri Özokutan, Mustafa Küçükaydın, Ali Gözüküçük, Fahri Karaca
Sayfalar 92 - 94

EDITÖRE MEKTUP
11.
Editöre Mektup
Feridun Cahit Tanyel, Aydın Şencan, Sinan Celayir
Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale