TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Özofagus atrezisi ameliyatı sonrası anastomoz darlığı gelişimini etkileyen faktörler
Factors leading to anastomotic stricture after esophageal atresia operation
Gürsu Kıyan, Tolga E. Dağlı, Ünal Güvenç, Kerem Özel, Halil Tuğtepe, Hilmi Serdar İskit
Sayfalar 101 - 105

2.
Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da kesin tedavi?
Control of variceal hemorrhage due to extrahepatic portal vein thrombosis: prophylaxis or definitive treatment?
Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Burçe Göktaş, Mustafa Olguner, Mustafa Seçil, İrfan Karaca, Miraç Feza Akgür
Sayfalar 106 - 114

3.
İnce bağırsak çıkarılmasında L-Argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma
The Effect of L-Arginine on endogenous epithelial growth factor (EGF) release and the intestinal adaptation in massive small bowel resection; experimental study in rats
Alpaslan Çamlı, Meral Barlas, Ayşegül Akbay
Sayfalar 115 - 119

4.
Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)
The relation between the sex hormone receptors and hormones in children with bladder dysfunction and VUR: Clinical preliminary report
Fatih Akova, Sinan Celayir, Sergülen Dervişoğlu, Haluk Emir, Yunus Söylet, Cenk Büyükünal, Nur Danişmend
Sayfalar 120 - 127

5.
Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi
Idiopathic focal intestinal perforation in low birth weight neonates
Ahmet Kazez, Hayrettin Yekeler, Mehmet Turgut, Sami Apak, Ergun Parmaksız
Sayfalar 128 - 130

OLGU SUNUMU
6.
Koledokta kendiliğinden delinme
Spontaneous perforation of the common bile duct
Ayşe Karaman, Derya Erdoğan, İbrahim Karaman, Özden Çakmak
Sayfalar 131 - 133

7.
Pilorik atreziye eşlik eden bir epidermolisis büllosa olgusunda elektron mikroskopik bulgular
Electrone microscopic findings in a patient with pyloric atresia with epidermolysis bullosa
Ebru Sakallıoğlu, Aylin Tarcan, Serap Kalkan, İrfan Serdar Arda, Deniz Seçkin, Gülten Karabay, Akgün Hiçsönmez
Sayfalar 134 - 136

8.
Çocukluk çağında abdominoskrotal hidrosel
Abdominoscrotal hydrocele in childhood
İlhami Sürer, Suzi Demirbağ, Murat Kocaoğlu, Cüneyt Atabek, Haluk Öztürk, Salih Çetinkurşun
Sayfalar 137 - 139

9.
Çocuklarda perineal rafe kisti: Olgu sunumu
Median raphe cysts in children: Case report
Salih Çetinkurşun, İlhami Sürer, Cüneyt Atabek, Salih Deveci, Haluk Öztürk
Sayfalar 140 - 141

10.
Yaygın lenfadenopatili sinus histiositozisi (Rosai-Dorfman Hastalığı): Olgu Sunumu
Sinus Histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai-Dorfman's Disease): A Case Report
Vedat Bakan, Burhan Köseoğlu, İsmail Demirtaş, Serdar Uğraş, Ahmet Faik Öner
Sayfalar 142 - 144

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale