TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Editörden Mektup
Cenk Büyükünal, Tanju Aktuğ
Sayfa 5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA
2.
Yazdığımız dil
The language we write
Serdar Sander
Sayfalar 6 - 11

3.
Çocuklarda topikal lidokain-prilokain kremle (EMLA) intravenöz kanülasyona oral midazolam premedikasyonunun etkisi
The effect of midazolam premedication to intravenous cannulation with topical lidocaine-prilocaine cream (EMLA) in pediatric patients
Elif Bombacı, Osman Ekinci, Onur Canpolat, Serhan Çolakoğlu, Neşe Aydın
Sayfalar 12 - 16

4.
İnguinal herni tamirlerinde ameliyat öncesi ve sonrası uygulanan lidokain infiltrasyonunun ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi
The effect of lidocain infiltration applied pre or postoperatively on postoperative pain after inguinal hernia repair
Abdurrahman Önen, Alper Kararmaz, Ahmet Nadir Tosyalı, Selçuk Otçu, Hayrettin Öztürk, Ali İhsan Dokucu, Mete Kaya
Sayfalar 17 - 20

5.
Çocuklarda akciğer kist hidatiğinin albendazol ile tedavisi
Treatment of hydatid disease of the lung with albendazole in children
İrfan Karaca, Haluk Ceylan, Deniz Süzek, Aykut Özdamar, Başak Uçan, Münevver Hoşgör
Sayfalar 21 - 25

6.
Çocuklarda Malone antegrad kolon lavmanı
Malone antegrade colonic enema procedure in children
Coşkun Özcan, Murat Sabri Yılmaz, Orkan Ergün, Ahmet Çelik, Ali Avanoğlu, İbrahim Ulman
Sayfalar 26 - 29

7.
Meckel divertikülü: Sıklık ve çocukluk çağındaki komplikasyonlar
Meckel’s diverticulum: Incidence and complications in childhood
Cüneyt Günşar, Haluk Ceylan, Necdet Munis, İrfan Karaca, Erol Mir
Sayfalar 30 - 34

8.
İntestinal iskemik önkoşullamanın barsak histopatolojisi ve bakteriyel translokasyona etkisi
The effects of intestinal ischemic preconditioning on the intestinal histopathology and bacterial translocation
Dinçer Avlan, Selim Aksöyek, Ali Naycı, İsmail Cinel, Candan Öztürk, Leyla Cinel, Uğur Oral
Sayfalar 35 - 40

9.
Üretrovaginal fistüllerde Martius onarımı
Martius Repair in urethrovaginal fistulas
Didem Baskın, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ
Sayfalar 41 - 44

OLGU SUNUMU
10.
Dorsal inkomplet üretral duplikasyon: Olgu sunumu
Dorsal incomplet urethral duplication: A case report
Zeliha Ural, Ahmet Çelik, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu, Acun Gökdemir
Sayfalar 45 - 46

DIĞER
11.
Literatürden Özetler
Salih Çetinkurşun, İlhami Sürer
Sayfalar 47 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale