TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı
One-stage transanal Soave operation in the treatment of Hirschsprung's disease
Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Gülce Hakgüder, Feza Miraç Akgür, Tanju Aktuğ
Sayfalar 101 - 106

2.
Ultrasonografinin tanımladığı patent prosessus vaginalis ile herni ilişkisi: İkinci basamak çalışma
The relation between patent processus vaginalis defined by ultrasonography and the clinical hernia: second step study
Ahmet Kazez, Mehmet Ergun Parmaksız, Murat Akfırat, Sami Apak
Sayfalar 107 - 110

3.
Çocuklarda inkarsere kasık fıtığı
Incarcerated inguinal hernia in children
Zafer Türkyılmaz, Kaan Sönmez, Billur Demiroğulları, Ramazan Karabulut, A. Can Başaklar, Nuri Kale
Sayfalar 111 - 114

4.
Çocukluk çağı kostik özofagus darlıklarının tedavisinde özofagus rekonstrüksiyonları
Esophageal reconstruction in the treatment of caustic esophageal strictures in children
Abdülkadir Genç, Zeliha Ural, Cahit Güçlü, Teoman Şen, Murat Yılmaz, Oktay Mutaf
Sayfalar 115 - 119

5.
Çocukluk çağı ampiyemlerinin tedavisi
Treatment of childhood empyemas
Aydın Şencan, Cüneyt Günşar, Deniz Süzek, İrfan Karaca, Erol Mir
Sayfalar 120 - 124

6.
Kapalı sualtı drenajı uygulanan pnömotorakslı yenidoğanlarda morbidite ve mortalite üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of the factors affecting morbidity and mortality in neonatal pneumothorax treated with closed intercostal tube dranaige
Mustafa Çelik, Güngör Karagüzel, Cem Boneval, Adnan Aslan, Yelda Mumcu, Nihal Oygür, Mustafa Melikoğlu
Sayfalar 125 - 129

OLGU SUNUMU
7.
Çocuklarda kronik invajinasyon: Dört olgu sunumu
Chronic intussusception in childhood: Report of four cases
Vedat Bakan, Burhan Köseoğlu, Önder Önem, Salim Bilici, İsmail Demirtaş
Sayfalar 130 - 133

8.
Kaudal regresyon sendromu: Olgu sunumu
Caudal regression syndrome: Case report
Güliz Ergün, İbrahim Ulman, Ahmet Çelik, Coşkun Özcan, Ali Avanoğlu, Acun Gökdemir
Sayfalar 134 - 136

9.
Menstrüasyon varlığında hematokolpos
Hematocolpos in the presence of menstruation
Nergül Çördük, İbrahim Ulman, Coşkun Özcan, Ali Avanoğlu
Sayfalar 137 - 139

DIĞER
10.
Literatürden Özetler
Salih Çetinkurşun
Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale