TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da kesin tedavi? []
. 2003; 17(3): 106-114

Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da kesin tedavi?

Oğuz Ateş1, Gülce Hakgüder1, Burçe Göktaş2, Mustafa Olguner1, Mustafa Seçil2, İrfan Karaca3, Miraç Feza Akgür1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Portal ven trombozuna bağlı özofagus varis kanamalarının önlenmesinde yaygın olarak endoskopik skleroterapi veya porto-sistemik şant tedavileri yeğlenmektedir. Mezenteriko-sol portal by-pass (MSPB) ameliyatının tanımlanması ile "karaciğer dışı portal hipertansiyonlu olgularda varis kanamasının önlenmesi mi yoksa portal ven trombozunun tedavisi mi seçilmelidir?" sorusu gündeme gelmektedir. Çalışmada karaciğer dışı portal hipertansiyonlu (KDPT) olgularda uyguladığımız tedavilerin sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KDPT nedeni ile izlediğimiz 8 hasta (4 kız, 4 erkek) değerlendirildi. Hastaların 7'sinde tekrarlayan özofagus varis kanaması, bir tanesinde yalnız dalak büyümesi saptandı. Tüm hastalara portal sistem Doppler ultrasonografi (USG), karaciğer örneklemesi ve üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi, 7 hastaya endoskopik skleroterapi yapıldı. Bu hastalar kontrol edilemeyen özofagus varis kanama atakları nedeniyle MSPB yapılmak üzere ameliyata alındı.
BULGULAR: KDPT'li 8 olgunun 7'sinde endoskopik skleroterapiye karşın varis kanaması ve hipersplenizm, 1 olguda ise yalnız dalak büyümesi vardı ve izleme alındı. 7 olgunun 6'sı tedaviye karşın varis kanaması ve hipersplenizm nedeni ile ameliyat edilirken, 1 olgu kontrol altına alınamayan varis kanaması nedeniyle öldü. Ameliyat edilen 4 olguda sol portal ven açık bulunarak MSPB, 2 olguda sol portal ven tıkalı bulunarak porto-sistemik şant yapıldı. Ameliyat sonrası erken dönemde MSPB yapılan hastaların birinde mide ülserine bağlı üst GİS kanaması oldu, endoskopik tedaviye yanıt verdi. MSPB yapılan hastaların hiçbirinde varis kanaması tekrarlamadı ve endoskopik kontrollerinde varislerin gerilediği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KDPT'li olgularda uygulanan endoskopik skleroterapi veya porto-sistemik şant yöntemleri tedavi edici olmaktan çok özofagus varis kanamalarını önlemeye yöneliktir. MSBP ameliyatı ise erken dönem sonuçları ile KDPT'yi tedavi edici bir yöntem olarak seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer dışı portal hipertansiyon, portal ven trombozu, mezenteriko-sol portal by-pass, özofagus varis kanaması


Control of variceal hemorrhage due to extrahepatic portal vein thrombosis: prophylaxis or definitive treatment?

Oğuz Ateş1, Gülce Hakgüder1, Burçe Göktaş2, Mustafa Olguner1, Mustafa Seçil2, İrfan Karaca3, Miraç Feza Akgür1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Izmir
3Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

INTRODUCTION: Endoscopic sclerontherapy and porto-systemic shunt operations are performed for the prevention of variceal hemorrhage due to extrahepatic portal vein thrombosis (EHPVT). After introduction of mesenterico-left portal bypass procedure (MLPB), the question whether prophylactic measures should be used for EHPVT or definitive treatment (MLPB) should be performed became evident. We herein present our experience with MLPB in children with EHPVT.
METHODS: Eight patients treated for EHPTV (4 boys, 4 girls) were evaluated. While seven patients presented with recurrent variceal hemorrhage, one had only splenomegaly. All patients underwent Doppler US examination, needle liver biopsy and upper GI endoscopy. Seven patients treated with endoscopic sclerotherapy rebled despite repeated sclerotherapies thus underwent MLPB operation.
RESULTS: Seven patients presented with variceal hemorrhage and hypersplenizm. One patient presented with splenomegaly only. In 6 patients among the 7 a MLPB procedure was performed, while one patient died from variceal hemorrhage. Left portal veins were patent in four patients and MLPB procedure was performed. Left portal veins of the remaining two patients were found to be obliterated therefore meso-caval shunt was performed. Upper GI bleeding occurred in the early postoperative period in one patient with MLPB procedure due to a prepyloric ulcer that was successfully treated by endoscopic sclerotherapy. None of patients with MLPB procedure experienced variceal rebleeding and control endoscopies showed reduction in esophageal varices.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopic sclerotherapy and porto-systemic shunt procedures are intended for prophylaxis of the variceal bleeding due to EHPVT. MLPB procedure is the curative definitive treatment for the children with EHPVT.

Keywords: Extrahepatic portal hypertension, portal vein thrombosis, mesenterico-left portal vein bypass, esophageal variceal hemorrhage


Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Burçe Göktaş, Mustafa Olguner, Mustafa Seçil, İrfan Karaca, Miraç Feza Akgür. Control of variceal hemorrhage due to extrahepatic portal vein thrombosis: prophylaxis or definitive treatment?. . 2003; 17(3): 106-114

Sorumlu Yazar: Oğuz Ateş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (4 kere görüntülendi)
 (1322 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale