TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Apendektomi yapılan çocuklarda peritoneal sıvı kültürü elde edilecek olguların seçimi []
. 2007; 21(3): 120-123

Apendektomi yapılan çocuklarda peritoneal sıvı kültürü elde edilecek olguların seçimi

Tutku Soyer, Feyza Türkmen, Hülya Akman, Murat Kaya, Öymen Hançerlioğulları, Özkan Cesur, Salih Somuncu, Murat Çakmak
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale

AMAÇ: Apendektomi sırasında elde edilen peritoneal sıvı kültürlerinin (PSK) postoperatif takibe olan katkısı tartışmalıdır. Apendektomi yapılan çocuklarda PSK alınacak olguların seçimini belirlemek üzere prospektif bir çalışma planlanmıştır.
YÖNTEMLER: Son bir yılda kliniğimizde apendektomi yapılan hastalar; yaş, cinsiyet, karın ağrısı süresi, akyuvar sayısı, peritoneal sıvı kültürü ve antibiyogramları ile postoperatif komplikasyonlar açısından prospektif olarak incelenmiştir. Yaş, cinsiyet, karın ağrısı süresi, akyuvar sayısı ve olguların akut-perfore apendisit olması ile PSK sonuçları karşılaştırılmıştır. Tüm hastalar operasyon sonrası erken (1. ve 3. ay) ve geç (9 aydan sonra) komplikasyonlar açısından takip edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 33 hastanın yaş ortalaması 10 (5-15) yıl olup, kız erkek oranı 1/1.1’dir. Olguların % 63.6’sı akut (n: 21), % 36.4’ü perfore (n: 12) apendisitdir. PSK’da üreme olmayan ve olan olgularda karın ağrısı süresinin ortancası sırasıyla 1 (1-1,24) gün ve 5 (3-10) gün olup, akyuvar sayısı ortancaları ise 13.350 (12.225-18.200) /mm3 ve 15.600 (15.400-27.800) /mm3’dür. Pozitif PSK olguları ile yanlız perfore apendisit olguları ve karın ağrısı süresi ile ilişkilidir (p<0.05, Mann Whitney-U testi). Perfore apendisit olgularında (n: 7), akut apendisitlere (n: 0) oranla pozitif PSK daha sıktır. (p<0.05, ki-kare testi). Antibiyogramlara göre 3 hastada antibiyotik değişlikliği yapılmıştır. Akut apendisit grubunda postoperatif komplikasyona rastlanmazken, perfore apendisit olan hastaların 4’ünde (% 33.3) yara enfeksiyonu, 2’sinde adezif intestinal tıkanıklık (% 16.7) ve birinde (% 8.3) enterokutanöz fistül tespit edilmiştir.
SONUÇ: PSK perfore apendisit nedeniyle ameliyat edilen ve başvuru anında karın ağrısı 3 günden uzun süren hastalarda, postoperatif antibiyotik sağaltımını yönlendirmek amacıyla yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Apendisit, peritoneal sıvı kültürü, çocuk


Selection of patients to obtain peritoneal fluid cultures in appendicectomy

Tutku Soyer, Feyza Türkmen, Hülya Akman, Murat Kaya, Öymen Hançerlioğulları, Özkan Cesur, Salih Somuncu, Murat Çakmak
Kirikkale University Medical Faculty Pediatric Surgery Clinic

OBJECTIVE: Use of peritoneal fluid cultures (PFC) to postoperative treatment in appendicectomy is controversial. A prospective study was performed to determine the selection of patients to obtain PFC during appendicectomy.


METHODS: Patients who went appendicectomy in our department were evaluted for age, sex, white blood cell counts, duration of adbominal pain, acute or perforated appendicitis, peritoneal fluid cultures and postoperative complications. Age, sex, duration of abdominal pain, white blood cell counts and acute or perforated appendicitis were correlated with PFC results. All patients were followed up for early (1st and 3rd months) and late (after 9th months) complications.
RESULTS: Thirty-three patients were enrolled in the study. Mean age of the patients were 10 (5-15) year and the male female ratio was 1/1.1. The diagnosis of patients were acute appendicitis in % 63.6 (n: 21) of all cases and % 36.4 (n: 12) were perforated. Mean duration of abdominal pain in negative and positive PFC were 1 (1-1,24) day and 5 (3-10) days respectively. Mean white blood cell counts were also 13.350 (12.225-18.200) /mm3 and 15.600 (15.400-27.800) /mm3) in negative and positive PFC. Positive PFC cases were only correlated with perforated appendicitis and duration of abdominal pain (p<0.05, Mann Whitney-U test). In perforated cases (n: 7), positive PFC was more common with respect to acute appendicitis cases (n: 0) (p<0.05, Chi-Square test). Four patients were developed wound infection (% 33.3), 2 patients had adhesive intestinal obstruction (% 16.7) and one had enterocutenous fistula (% 8.3) in perforated cases.
CONCLUSION: In order to determine the suitable antibiotic treatment, PFC should be obtained in cases of perforation and duration of abdominal pain longer than 3 days.

Keywords: Appendicitis, peritoneal fluid cultures, children


Tutku Soyer, Feyza Türkmen, Hülya Akman, Murat Kaya, Öymen Hançerlioğulları, Özkan Cesur, Salih Somuncu, Murat Çakmak. Selection of patients to obtain peritoneal fluid cultures in appendicectomy. . 2007; 21(3): 120-123

Sorumlu Yazar: Tutku Soyer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1353 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale