TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Akut apandisitli çocuklarda apendiks çapının ölçülmesinde radyoloji uzmanının deneyiminin etkisi []
. 2019; 33(1): 8-11 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.98360  

Akut apandisitli çocuklarda apendiks çapının ölçülmesinde radyoloji uzmanının deneyiminin etkisi

Ufuk Ateş1, Anar Gurbanov1, Ergun Ergün2, Gulnur Gollu1, Nil Yaşam Taştekin3, Meltem Bingöl-koloğlu1, Aydin Yagmurlu1, Ahmet Murat Çakmak1, Hüseyin Dindar1
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Ankara, Türkiye
3Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ameliyat öncesi ultrasonografi (USG) ile ölçülen apendiks çapı ile ameliyat sırasında manuel ölçülen apendiks çapını karşılaştırarak radyoloji uzmanı deneyiminin apandisit tanısındaki önemini belirlemektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut apandisit nedeniyle laparoskopik apendektomi yapılan 50 hastanın sosyodemografik verileri, ameliyat öncesi USG sonuçları, USG yapan radyoloji uzmanlarının deneyim süreleri, ameliyatta manuel ölçülen apendiks çapları değerlendirildi. USG yapan radyoloji uzmanları deneyimlerine göre üç gruba ayrıldı. Apendiks çapları, USG ve ameliyat sırasında yapılan ölçümlerin uyumu açısından radyoloji uzmanı deneyim gruplarına göre karşılaştırıldı
BULGULAR: Hastaların 32'si (%64) erkek, 18’i (%36) kızdı. Hastaların ortanca yaşı 10 (5-18) idi. Deneyimi daha yüksek olan radyoloji uzmanları tarafından ölçülen apendiks çaplarının ameliyat esnasında ölçülen apendiks çaplarıyla olan uyumunun daha fazla olduğu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: USG akut apandisitin tanısında ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. USG net bilgi veremediğinde akut apandisit tanısında bilgisayarlı tomografi gibi daha ileri radyolojik tetkiklerin yapılmasını öneren çalışmaların aksine daha deneyimli bir radyoloji uzmanı tarafından USG tetkikinin tekrarlanması daha az invazivdir ve tanıya gitmede fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, çocuk, apendiks çapı, radyoloji uzmanı, ultrasonografi


The effect of radiologist's experience on the measurement of appendix diameter in children with acute appendicitis

Ufuk Ateş1, Anar Gurbanov1, Ergun Ergün2, Gulnur Gollu1, Nil Yaşam Taştekin3, Meltem Bingöl-koloğlu1, Aydin Yagmurlu1, Ahmet Murat Çakmak1, Hüseyin Dindar1
1Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey
2Sami Ulus Children
3Kırşehir Ahi Evran University

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the importance of radiologist experience in the diagnosis of appendicitis with the aid of comparing the diameter of appendix measured by ultrasonography (USG) and manuel measurement during surgery.
METHODS: Sociodemographic data, preoperative USG results, experience of radiologists, and manual measured appendix diameters of 50 patients who underwent appendectomy, were retrospectively reviewed. Radiologists were divided into three groups according to their experience. The diameter of appendix measured by USG and manuel measurement during surgery were compared.
RESULTS: 32 (64%) of the patients were male, 18 (36%) were female. The median age of the patients was 10 (5-18) years. It was observed that appendix diameters measured by radiologists who had more experience were higher compabilty with appendix diameters measured during surgery
DISCUSSION AND CONCLUSION: USG is the first preferred imaging modality in the diagnosis of acute appendicitis. There are studies suggesting further radiology examinations such as computed tomography in the diagnosis of acute appendicitis when ultrasonography is not clear. Repetition of the USG examination by a more experienced radiologist is less invasive and may be useful in diagnosing.

Keywords: Acute appendicitis, child, appendix diameter, radiology specialist, ultrasonography


Ufuk Ateş, Anar Gurbanov, Ergun Ergün, Gulnur Gollu, Nil Yaşam Taştekin, Meltem Bingöl-koloğlu, Aydin Yagmurlu, Ahmet Murat Çakmak, Hüseyin Dindar. The effect of radiologist's experience on the measurement of appendix diameter in children with acute appendicitis. . 2019; 33(1): 8-11

Sorumlu Yazar: Ufuk Ateş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (1114 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale