TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Yenidoğan ve bebekte nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmeleri []
. 2004; 18(2): 77-80

Yenidoğan ve bebekte nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmeleri

Hayrettin Öztürk1, Ali İhsan Dokucu1, Selçuk Otçu1, Abdurrahman Önen1, Şenol Gedik2, Hülya Öztürk1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2DiyarbakIr Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmadaki amacımız, neonatal dönemde kalın bağırsak delinmesi saptadığımız sekiz olguyu nadir görülmesi, belirgin nedeninin olmaması, tanı ve tedavisindeki özellikleri nedeniyle sunmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1996 ile Ekim 2002 tarihleri arasında neonatal dönemde nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmesi tanısı koyduğumuz hastalar yaş, cinsiyet, ağırlık, ek sorunlar, delinme günü, delinmenin yeri, onarım yöntemi, morbidite, mortalite ve yaşam süresi açıdan değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmamızdaki 8 hastanın tümü erkek ve yaş ortalaması 39.2 gün idi. Bebeklerin 7’si term, biri preterm idi. Delinme yeri iki olguda sol kalın bağırsak köşesi, üç olguda sigmoid ve üç olguda ise transvers bağırsak idi. Bebeklerin hiç birinde delinme nedeni tam olarak saptanamadı. Ameliyatta delinme yerinin çıkarılması sonrası, dört olguda proksimal loop kolostomi, diğer dört olguda ise sigmoid kolostomi uygulandı. ‹ki olgu kaybedildi. Ameliyat sonrası yaşayan beş olguda yara enfeksiyonu saptandı.
Tüm hastaların kalın bağırsak biopsileri ganglion hücreleri yönünden pozitif idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğanda görülen kalın bağırsak delinmelerinde en sık neden Hirschsprung hastalığı olmakla birlikte bir kısım olguda neden bulunamaz. Sekiz olgumuzda da kalın bağırsakta ganglion bulunmuştur. Septik tablo ile kaybedilen 2 olgudan birinin premature olması, bu durumun mortaliteyi bir dereceye dek etkilediğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmesi


Idiopathic perforation of the colon in the newborn and infant

Hayrettin Öztürk1, Ali İhsan Dokucu1, Selçuk Otçu1, Abdurrahman Önen1, Şenol Gedik2, Hülya Öztürk1
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Diyarbakır
2Diyarbakir Children's Hospital, Children's Surgery Clinic, Diyarbakır

INTRODUCTION: The aetiology of idiopathic colon perforation in neonates remains unclear. We present, 8 cases with idiopathic colon perforation occurring in the neonatal period and infancy. The aim of presenting these cases is the rarity of disease without definitive etiology and the features of diagnosis and therapy.
METHODS: We reviewed eight patients with idiopathic colon perforation from January 1996 to October 2002. Clinical data included age, sex, weight, associated problems, day of perforation, location of colon perforation, repair of perforation, fetal complication, morbidity, mortality and survival.
RESULTS: All patients were boys. The median age was 39.2 days. Seven of the newborn infants were full-term, while one was premature. The aetiology was established in none of the patients. The site of the perforation was transverse colon in three patients, left colonic flexure in two, and sigmoid colon in three patients. After resection of the perforation area, proximal colostomy was performed in four patients and sigmoid colostomy in four. Two patients died. Postoperative wound infection developed in five patients who survived. Ganglion cells were present in all colonic specimens.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main reason of colonic perforations in newborn is Hirschsprung disease while there is no etiologic reason found in some cases. We found no ganglionic abnormality in any of eight presenting cases. We think the prematurety and sepsis are the important risk factors leading to mortality for this disease.

Keywords: Neonate, colon perforation idiopathic colon perforation


Hayrettin Öztürk, Ali İhsan Dokucu, Selçuk Otçu, Abdurrahman Önen, Şenol Gedik, Hülya Öztürk. Idiopathic perforation of the colon in the newborn and infant. . 2004; 18(2): 77-80

Sorumlu Yazar: Hayrettin Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (630 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale