TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocukluk çağı ampiyemlerinin tedavisi []
. 2001; 15(3): 120-124

Çocukluk çağı ampiyemlerinin tedavisi

Aydın Şencan1, Cüneyt Günşar1, Deniz Süzek2, İrfan Karaca2, Erol Mir1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Plevral ampiyemde kapalı sualtı drenajı ile birlikte antibiyotik uygulaması (ameliyatsız tedavi) klasik tedavi şeklidir. Son zamanlarda evde ven içi antibiyotik uygulaması, göğüs boşluğuna fibrinolitik maddelerin verilmesi veya torakoskopik drenaj gibi pek çok yeni seçenekler gündeme gelmiştir. Ancak bu yeni yöntemlerin endikasyonları, zamanlaması ve sonuçları henüz tam olarak belirgin değildir. Çalışmamız, ameliyatsız tedavinin etkinliğini araştırmak için planlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1998-2000 yılları arasında kliniğimizde ampiyem tanısı alan 57 olgu, geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Olguların ortalama yaşı 4.8 yıl olup, % 66.6’sı erkektir. Ampiyemli olguların % 56’sı akut, % 42.1’i fibrinopürülan
evrede değerlendirilmiştir. Başlangıçta olguların biri hariç hepsine antibiyotik ve tüp torakostomi uygulanmıştır. 26 olgunun 9’una ikinci bir göğüs tüpü takılmış, 17’sine de ultrasonografi eşliğinde birden fazla torasentez yapılmıştır. Olguların % 84.2’si ameliyatsız tedavi ile iyileşmiş, yalnız 9 hastada dekortikasyon yapılmıştır. 3 hastada göğüs boşluğuna ürokinaz uygulanmış, ancak sonuç alınamamıştır. En uzun kapalı sualtı drenajı 32 gün olup ortalama hastanede kalım süresi 17.5 gündür.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle akut ve fibrinopürülan evrede uygulanan ameliyatsız tedavi hastaların çoğunda başarılı sonuç verir. Lokülasyon gösteren olgularda, birden fazla torasentez ve gerektiğinde ikinci bir göğüs tüpünün yerleştirilmesi, cerrahi girişim gereksinimini azaltmaktadır. Ameliyatsız tedavi her zaman ucuz değil ama basit bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ampiyem, çocuk


Treatment of childhood empyemas

Aydın Şencan1, Cüneyt Günşar1, Deniz Süzek2, İrfan Karaca2, Erol Mir1
1Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Manisa
2Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Children's Surgery Clinic, Izmir

INTRODUCTION: Tube thoracostomy and antibiotic therapy are the classical ways of therapy in pleural empyema. Therapeutic options have increased in the last several years to include home intravenous antibiotics, intrathoracic instillations of fibrinolytics and thoracoscopic drainage. The indications the timing and the results of these newer therapies remain unclear. The study has been
planned to investigate the efficiency of non-operative treatment.
METHODS: 57 cases who were diagnosed as empyema between 1998 and 2000 in our clinic were retrospectively evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients was 4.8 years and 66.6 % of them were male. 56 % of the patients were classified as acute while 42,1 % were classified as fibropurulent empyemas. A second chest tube was inserted in 9 of the 26 patients and USG guided thoracentesis were performed in the other 17 patients. 84.2 % of the cases responded to non-operative therapy and only 9 patients required decortication. Intrathoracic urokinase instillation was performed in three patients but the results were uneventful.
The longest duration of treatment with tube thoracostomy was 32 days and the average hospitalisation was 17.5 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Non-operative treatment used in acute and fibropurulent empyemas is successful in most of the cases. Multiple thoracentesis and insertion of a second tube if needed, decrease the need of surgery in patients with persistent loculations The conservative treatment regimen used (tube thoracostomy drainage plus appropriate antibiotics) is simple, though not always cheap.

Keywords: Empyema, child


Aydın Şencan, Cüneyt Günşar, Deniz Süzek, İrfan Karaca, Erol Mir. Treatment of childhood empyemas. . 2001; 15(3): 120-124

Sorumlu Yazar: Aydın Şencan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (589 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale