TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Bebek bezi kullanimi sünnet komplikasyonlari üzerine etkili midir? []
. 2020; 34(2): 53-57 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.91328  

Bebek bezi kullanimi sünnet komplikasyonlari üzerine etkili midir?

Mehmet Demir1, Hüseyin Eren2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniği, Şanlıurfa
2Kayseri Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Okul öncesi dönemde sünnet yapılan hastalarda komplikasyonların değerlendirilmesi ve bebek bezi kullanımının sünnet komplikasyonları üzerine etkisinin araştırılması.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yirmi gün ile 7 yaş arasında, tamamı lokal anestezi altında yapılan 1,669 sünnet olgusu retrospektif olarak incelendi ve hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 bez kullananlar, Grup 2 ise bez kullanmayanlar olarak belirlendi. Ürogenital patolojiler nedeniyle opere edilip eş seanslı sünnet yapılanlar gruplara dahil edilmedi. Bebek bezi kullanan çocukların sünnet sonrası bez bağlamalarına devam edildi. sünnet sonrası bez bağlamalarına devam edildi.
BULGULAR: Sünnet sonrası en sık görülen komplikasyonun %2,9 ile kanama olduğu görüldü. Enfeksiyon (%2,2), ekimoz (%2,3), cilt yapışıklığı (%1,3), idrar retansiyonu (%0,1), cilt fazlalığı-sünnet revizyonu (%0,1), meatal stenoz (%0,1) görülen diğer komplikasyonlardı. Grup 1 ve grup 2’de kanama, enfeksiyon, ekimoz, cilt yapışıklığı, idrar retansiyonu, cilt fazlalığı-sünnet revizyonu, meatal stenoz oranı anlamlı (p>0.05) farklılık göstermedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bebek bezi kullanımının sünnet komplikasyonları üzerine etkisi görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Komplikasyon, Bebek bezi, Enfeksiyon


Does the use of diapers have an effect on complications of circumcision?

Mehmet Demir1, Hüseyin Eren2
1Department Of Urology, Harran University School Of Medicine, Şanlıurfa
2Department Of Urology, Develi Hatice Muammer Kocatürk Goverment Hospital, kayseri

INTRODUCTION: The aim is to evaluate the complications in patients who are circumcised before school age and investigate the effect of diaper use on complications of circumcision.
METHODS: 1,669 cases between 20 days and 7 years of age who were circumcised under local anaesthesia were investigated retrospectively. The patients were divided into two groups. Group 1 consisted of those who used diapers, and group 2 consisted of those who did not use diapers. Those who were operated due to urogenital pathologies and simultaneously circumcised were not included in the groups. The children who normally used diapers continued to be diapered following circumcision.
RESULTS: The most common complication following circumcision was bleeding (2.9%). Other complications included infection (2.2%), ecchymosis (2.3%), skin adhesion (1.3%), urinary retention (0.1%), redundant foreskin/circumcision revision (0.1%), and meatal stenosis (0.1%). Bleeding, infection, ecchymosis, skin adhesion, urinary retention, redundant foreskin-circumcision revision and meatal stenosis rates did not vary significantly (p>0.05) between group 1 and group 2.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Diaper use was not found to have any effect on complications of circumcision.

Keywords: Circumcision, Complication, Diaper, İnfection


Mehmet Demir, Hüseyin Eren. Does the use of diapers have an effect on complications of circumcision?. . 2020; 34(2): 53-57

Sorumlu Yazar: Mehmet Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (2 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale