TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İntususepsiyon Yönetiminde Yirmi Yıllık Deneyim: Ultrason Kılavuzluğunda Salin Lavmanlı Redüksiyon []
. Baskıdaki Makaleler: CCD-90582 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.90582  

İntususepsiyon Yönetiminde Yirmi Yıllık Deneyim: Ultrason Kılavuzluğunda Salin Lavmanlı Redüksiyon

Saied Aslanabadi1, Davoud Badebarin2, Nazila Hasanzadeh Ghavifekr3, Sina Aslanabadi4, Sina Zarrintan5, Amir Hossein Ladan6, Ebrahim Farhadi7
1Saeid aslanabadi: Tabriz Medical Universitesi Cocuk cerrahi Facultesi, Tabriz, Iran,
2Davoud Badebarin: Tabriz Medical Universitesi Cocuk cerrahi Facultesi, Tabriz, Iran,
3Nazila Hasanzadeh Ghavifekr: Tabriz Medical Universitesi Cocuk cerrahi Facultesi, Tabriz, Iran,
4Sina Aslanabadi: Tabriz Medical Universitesi Cocuk cerrahi Facultesi, Tabriz, Iran,
5Sina Zarrintan: Tabriz Medical Universitesi Cocuk cerrahi Facultesi, Tabriz, Iran,
6Amirhosin Ladan: Tabriz Medical Universitesi Cocuk cerrahi Facultesi, Tabriz, Iran,
7Ebrahim Farhad: Tabriz Medical Universitesi Cocuk cerrahi Facultesi, Tabriz, Iran,

Amaç: İntususepsiyon, ameliyatsız tedavi yöntemlerinin önemli bir rol oynadığı bebekler ve küçük çocukları ilgilendiren yaygın bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, intususepsiyonlu hastalarda ultrason kılavuzluğunda yapılan salin lavmanla redüksiyon konusundaki 20 yıllık tecrübemizi sunmaktır.
Yöntem: Ocak 1999 - Aralık 2018 tarihleri arasında 20 yıllık süreyi kapsayan bu retrospektif çalışma, Ocak 1999’dan Aralık 2018’e kadar Tebriz çocuk hastanesinde İran’da gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen adaylar, intususepsiyon teşhisi konan 0 ila 14 yaş arası çocuklardı. Tedavi seçeneği (cerrahi veya salin lavmanı redüksiyon), salin lavman redüksiyon birincil ve toplam başarı oranı, erken rekürrens oranı, ameliyat ayrıntıları ve sürükleyici noktaları ile birlikte kaydedildi.
Bulgular: İntususepsiyonu olan toplam 1376 hasta çalışıldı. 112 hasta spontan redüksiyon yaşadı ve 1131 hastaya ultrasonografi kılavuzluğunda salin lavman redüksiyonu uygulandı. Birincil girişim hastaların %76,8’inde (874 vaka) başarılı oldu; ancak, hastaların %8,4’ünde (74 vaka) redüksiyondan 48 saat sonra rekürrens kaydedildi. 264 hasta ikinci ve/veya üçüncü redüksiyon için önerildi. Lavman redüksiyon genel başarı oranı %79,9 idi. Başarılı redüksiyonu olan çocukların yaş ortalaması başarısız gruba göre daha düşüktü (1,27±1,27’ye karşı 1,63±1,05; p=0,001). Çilek jölesi dışkısı ve ele gelen kitle bulguları olan hastalarda başarı oranı anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). 364 hastaya (%26,5) cerrahi tedavi uygulandı. Sürükleyici nokta 64 hastada fark edildi ve Meckel divertikülü (%63,24) en sık belirlenen patolojiydi.
Sonuç: Ultrason eşliğinde salin lavmanla redüksiyon, uygulanabilir bir yöntemdir ve intususepsiyonun ameliyat dışı yönetimi için etkili ve güvenli bir yöntem olarak önerilmektedir. Başarı oranı yüksektir ve tekrarlayan vakalarda bile uygun hasta seçimi ve tekrarlanan redüksiyon girişimleri ile daha da arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler: İntususepsiyon, Salin lavman, Ultrasonografi


Twenty Years of Experience in Management of Intussusception: Saline Enema Reduction with Ultrasound Guidance

Saied Aslanabadi1, Davoud Badebarin2, Nazila Hasanzadeh Ghavifekr3, Sina Aslanabadi4, Sina Zarrintan5, Amir Hossein Ladan6, Ebrahim Farhadi7
1Saeid aslanabadi: Department of Pediatric Surgery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran,
2Davoud Badebarin: Department of Pediatric Surgery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran,
3Nazila Hasanzadeh Ghavifekr: Department of Pediatric Surgery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran,
4Sina Aslanabadi: Department of Pediatric Surgery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran,
5Sina Zarrintan: Department of Pediatric Surgery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran,
6Amirhosin Ladan: Department of Pediatric Surgery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran,
7Ebrahim Farhad: Department of Pediatric Surgery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran,

Objective: Intussusception is a common condition involving infants and toddlers in which non-operative management plays an important role. The aim of this study was to present our 20 years of experience of saline enema reduction with ultrasound guide in management of intussusception.
Methods: A 20-year retrospective study was performed from January 1999 to December 2018 in Iran, Tabriz Pediatric Hospital. Candidates for inclusion in the study were children from 0 to 14 years old who were diagnosed with intussusception. Treatment option (surgical or saline enema reduction) was recorded along with primary and total success rate of saline enema reduction, early recurrence rate, surgery details and lead points.
Results: A total of 1376 patients with intussusception were studied. 112 patients experienced spontaneous reduction, and 1131 patients underwent ultrasonographic guided saline enema reduction. The primary attempt was successful in 76.8% of the patients (874 cases); however, in 8.4% of the patients (74 cases) recurrence was recorded during 48 hours after reduction. 264 patients were referred for second and or third reductions. The overall success rate of enema reduction was 79.9%. The mean age of the children with successful reduction was lower than the failed group (1.27±1.27 versus 1.63±1.05 years old; p=0.001). The success rate was significantly lower in patients with signs of currant jelly stool and palpable mass (p<0.001). 364 patients (26.5%) underwent surgery treatment. Leading points were recognized in 64 patients, and Meckel’s diverticulum (63.24%) was the most common pathologic leading point.
Conclusion: Ultrasound-guided saline enema reduction is a feasible method and is suggested as an efficient and safe method for non-operative management of intussusception. Its success rate is high and could be increased further by proper case selection and repeated reduction attempts even in recurrent cases.

Keywords: Intussusception, Enema, Ultrasonography
Sorumlu Yazar: Nazila Hasanzadeh Ghavifekr, Iran


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (16 kere görüntülendi)
 (1 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale