TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Laparoskopik kasık fıtığı onarımı deneyimlerimiz []
. 2005; 19(3): 117-122

Laparoskopik kasık fıtığı onarımı deneyimlerimiz

Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Meltem Çağlar, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı kasık fıtıklarının geleneksel tedavisi prosessus vajinalisin yüksek bağlanmasıdır. Laparoskopinin yaygınlaşması ile birlikte kasık fıtıklarının laparoskopik onarımına ilgi artmaya başlamıştır. Laparoskopi sayesinde vas deferens ve testisin damarları görülerek prosessus vajinalis bağlanmakta ve olası vas deferens ve damar yaralanmaları engellenmektedir. Biz de kliniğimizde yaptığımız laparoskopik kasık fıtığı onarımı sonuçlarını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2002 yılından beri yaşları 3 ay ile 10 yaş arası (ortanca 5) olan 18 hastaya (12 erkek, 6 kız) laparoskopik kasık fıtığı onarımı uygulandı. ‹lk 6 hastaya laparoskopi eşliğinde iç halka hizasında prosessus vajinalise 2-0 polydioxanone (PDS, Ethicon, Edinburgh, BK) ile kese ağzı dikiş kondu ve düğüm cilt altına gizlendi. Sonraki 12 hastaya “Deschamps” ile prosessus vajinalis boynuna kese ağzı dikiş kondu. Bu hastaların sekizinde PDS son dört olguda örgülü poliester dikiş (Ethibond, Ethicon,
Edinburgh, BK) kullanıldı.
BULGULAR: İki hasta 3 ve 4 ay sonra yineleyen kasık fıtığı ile başvurdu. Tekrar ameliyat edilen hastalarda yenelemenin resteril sütür materyeline bağlı olduğu anlaşıldı. Bu olgulardan sonra PDS yerine örgülü poliester dikiş materyali Ethibond kullanılmaya başlandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik kasık fıtığı onarımının güvenli bir şekilde yapılması için ileri laparoskopi deneyimi şarttır. Yeni bir yöntem olduğu için uzun dönem yineleme sonuçları daha bilinmemektedir. Daha az travmatik ve kozmetik sonuçları oldukça iyi bir yöntem olarak alternatif olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, laparoskopi, laparoskopik kasık fıtığı onarımı


Our experience with laparoscopic inguinal hernia repair

Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Meltem Çağlar, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

INTRODUCTION: With the wide usage of laparoscopy, laparoscopic inguinal hernia has become somewhat popular. With laparoscopy vas deferens and testicular vessels can be readily seen, processus vaginalis can be ligated without any harm to aforementioned structures. We herein aim to present our experience with laparoscopic inguinal hernia repair.
METHODS: 18 patients (12 boys, 6 girls) aged 3 months to 10 years (median 5 years) underwent laparoscopic inguinal hernia repair since 2002. Purse string closure at the level of internal inguinal ring has been applied using 2-0 polydioxanone suture (PDS, Ethicon, Edinburgh, UK) to the first 6 patients. Processus vaginalis was closed with Zig maneuver with the help of “Deschamps”. PDS has
been used in the first 8 patients while Ethibond (Ethicon, Edinburgh, UK) has been utilized in the last 4 patients.
RESULTS: No perioperative complication was encountered. Two recurrences were recorded occurring 3 and 4 months later, respectively. These patients were reoperated in open fashion and recurrences were found to result from suture material failure (resterilized PDS breakdown). These failures lead us to use Ethibond thereafter.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic inguinal hernia repair requires advanced laparoscopic skill. There is no data regarding longterm recurrence rate. Laparoscopic inguinal hernia repair should be considered as an alternative treatment modality in repair of inguinal hernias as it is less traumatic and has good cosmetic results.

Keywords: Inguinal hernia, laparoscopy, laparoscopic inguinal herniorrhaphy


Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Meltem Çağlar, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür. Our experience with laparoscopic inguinal hernia repair. . 2005; 19(3): 117-122

Sorumlu Yazar: Gülce Hakgüder, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (565 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale