TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Yenidoğan Dil Frenulumunda Güvenli ve Etkili bir Teknik: Frenotomi []
. 2019; 33(3): 126-129 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.89106  

Yenidoğan Dil Frenulumunda Güvenli ve Etkili bir Teknik: Frenotomi

Mehmet Ali Özen, Egemen Eroğlu
Koç Üniversitsi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada yenidoğan döneminde dil frenulumu tespit edilen ve cerrahi kararı verilen hastalarda kullandığımız tekniği ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015 ile 2019 yılları arasında Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde dil frenulumu nedeniyle yenidoğan döneminde frenotomi yapılan bebeklerin kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bebekler klinik prezentasyon, cerrahi endikasyon, teknik ve sonuçları bakımından değerlendirildi.
BULGULAR: Dört yıllık süre zarfında toplam 41 bebeğe dil frenulumu nedeniyle frenotomi yapıldıı. Başvuru yakınmaları sıklık sırasına göre dili dışarı çıkaramama, anne memesini emmede güçlük, biberon ile beslenme ihtiyacı, memeyi tutamama, emzirirken bebeğin başını sürekli arkadan destekleme ihtiyacı ve meme ucunda ağrı olması şeklindeydi. Takiplerinde hastalarda kanama, hematom veya enfeksiyon gözlenmedi. Takiplerinde ikinci kez işlem gereken olgu olmadı. 41 hastada emme ile ilgili problemde belirgin düzelme saptandı. Emme yanında meme başı ağrısı olan 11 annenin 9’unda düzelme saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biberon ile beslense dahi annesini ememeyen ve fizik muayenede dil frenulumu ile uyumlu görünüm saptanan olgularda frenotomi tekniği ile güvenli, başarılı ve kolay bir şekilde bu sorun fonsiyonel ve kozmetik açıdan çözülebilir.

Anahtar Kelimeler: Dil frenulumu, yenidoğan, frenotomi.


Safe and Effective Technique in Newborn Tongue-Tie: Frenotomy

Mehmet Ali Özen, Egemen Eroğlu
Department Of Pediatric Surgery, Koç University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to present the surgical technique and results of the patients who were diagnosed with tongue-tie and had surgery in newborn period.
METHODS: Between 2015 and 2019, the records of infants who underwent frenotomy in the newborn period due to tongue-tie were evaluated retrospectively in the Koç University Hospital Pediatric Surgery Clinic. The infants were evaluated in terms of clinical presentation, surgical indication and technique, complications and the results of surgery.
RESULTS: During the four-year period, a total of 41 babies were undergone frenotomy for tongue-tie. The presenting complaints according to the incidence were; the inability to take out tongue, difficulty in sucking the mother's breast, nutritional needs with bottle, inability to keep breast, need to support the baby's head from behind during the breastfeeding and having pain on the nipple. During the follow-up period, no bleeding, hematoma, or infection was observed in patients. There was no patient who needed to intervention for the second time. In 41 patients, there was a significant improvement in the sucking problem. In addition, 9 of 11 mothers with breast pain were found to have improvement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tongue-tie problem can be solved in a safe, successful and easy way with the use of the frenotomy technique in cases who can not suck their mum even if fed by the baby bottle.

Keywords: Tongue-tie, newborn, frenotomy


Mehmet Ali Özen, Egemen Eroğlu. Safe and Effective Technique in Newborn Tongue-Tie: Frenotomy. . 2019; 33(3): 126-129

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (982 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale