TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
SÜNNET YAZ AYLARINDA ÇOCUK CERRAHLARI İÇİN KABUS MU OLMALI? Devlet Hastanesinde çalışan bir çocuk cerrahının konu hakkındaki görüş ve uygulamaları []
. 2010; 24(2): 82-88

SÜNNET YAZ AYLARINDA ÇOCUK CERRAHLARI İÇİN KABUS MU OLMALI? Devlet Hastanesinde çalışan bir çocuk cerrahının konu hakkındaki görüş ve uygulamaları

Erdal Türk
Denizli Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Denizli/türkiye

Giriş: Çocuk cerrahları ve ürologların en sık yaptığı cerrahi girişim olarak sünnet, ülkemizde dini inançların bir gereği olarak uygulanmaktadır. Özellikle yaz tatillerinde artan sünnet taleplerinin tamamının hastaneler tarafından karşılanamaması, olguların yeterli tıbbi donanımı olmayan ve sünnetçi olarak isimlendirilen kişilerce sünnet edilmesine ve bu durumda bazı tıbbi ve sosyal sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışma, devlet hastanelerinde çalışan çocuk cerrahlarına bu sorunu engelleyebilmek için çözüm önerisi sunmakta ve bu konuda biz çocuk cerrahlarının önemine vurgu yapmaktadır.
Materyal Metod: Denizli Devlet Hastanesi Çocuk cerrahisi polikliniğine okul tatil döneminde sünnet olma isteğiyle müracaat eden olgular iki gruba ayrıldılar. Altı yaş ve üstünde iletişeme rahat geçebilen çocuklar lokal anestezi altında, 0-6 yaş arası ile iletişim kurmayan, ürkek 6 yaş üstü olgular ve fizik muayenede ek anomali saptanan olgular ise genel anestezi altında sünnet edildiler.
Sonuçlar: Polikliniğimize 01 Haziran-31 Eylül 2010 tarihleri arasında müracaat eden 876 olgudan, yaşları 6-17 arasında değişen 676’si (%77,2) tek bir çocuk cerrahı ve bu konuda eğitilmiş 2 sağlık memuru yardımıyla lokal anestezi altında sünnet edildi. Yaşları 0-6 arasında olan 154 olgu (%17,6) ile, 6 yaşından büyük, uyum problemi yaşayan 25 olgu (%2,8) ve fizik muayenede ek anomali saptanan 21 olgu (%2,4) genel anestezi altında sünnet edildiler.
Tartışma: Devlet hastanelerinde çalışan, gönüllü çocuk cerrahları benimsedikleri hızlı, pratik ve sağlıklı bir sünnet tekniğini yardımcı personele öğreterek, çok sayıda çocuğu lokal anestezi altında sünnet edebilir. Ayrıca hem sünnet öncesi çocukları muayene ederek konjenital anomalisi olanların tanısını koyar, hem de tıbbi eğitimden noksan kişilerin yapacakları hatalı sünnetleri engellemiş olur.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, sünnetçi, lokal anestezi, genel anestezi


SHOULD CIRCUMCISION DURING THE SUMMER MONTHS BE A NIGHTMARE FOR PEDIATRIC SURGEONS? The views and activities of a pediatric surgeon working at a state hospital

Erdal Türk
Denzili State Hospital, Clinic Of Pediatric Surgery, Denizli/turkey

Introduction: Circumcision is the most common procedure performed by pediatric surgeons and urologists and is part of the religious requirements of our country. The inability of hospitals to meet all the increased circumcision requests during the summer holidays can lead to these procedures being carried out by local people called circumcisers who lack adequate medical equipment and this causes some medical and social problems. This study suggests a solution to pediatric surgeons working at state hospitals to solve this problem and emphasizes the importance of pediatric surgeons.
Material Method: Cases presenting at the Denizli State Hospital Pediatric Surgery Outpatients Department to undergo circumcision during the school holidays were divided into two groups. Cases who could communicate easily and were over 6 years old were circumcised under local anesthesia while children aged 0 to 6 or children over 6 but shy or with an additional abnormality detected during physical examination were circumcised under general anesthesia.
Results: A total of 876 cases presented at our outpatients department for circumcision between June 1 and September 31, 2010 and 676 children (77.2%) aged 6-17 years were circumcised under local anesthesia by a single pediatric surgeon with the help of medical officers. A total of 154 cases (17.6%) aged 0-6 and 25 cases (2.8%) older than 6 but with adaptation problems and 21 cases (2.4%) with an additional anomaly detected during physical examination were operated under general anesthesia.
Discussion: Pediatric surgeons working at a state hospital can train the healthcare staff on the rapid, practical and healthy circumcision method they prefer and enable the circumcision of many children under local anesthesia. They can also examine the children before circumcision to diagnose any addition anomalies and prevent incorrect circumcision being performed by persons lacking a medical education.

Keywords: Circumcision, circumciser, local anesthesia, general anesthesia


Erdal Türk. SHOULD CIRCUMCISION DURING THE SUMMER MONTHS BE A NIGHTMARE FOR PEDIATRIC SURGEONS? The views and activities of a pediatric surgeon working at a state hospital. . 2010; 24(2): 82-88

Sorumlu Yazar: Erdal Türk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (39 kere görüntülendi)
 (1631 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale