TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Künt travmaya bağlı abdominal yaralanması olan çocuklarda geç hemotoraks []
. 2009; 23(1): 45-48

Künt travmaya bağlı abdominal yaralanması olan çocuklarda geç hemotoraks

Musa Abeş, Bülent Petik
Adıyaman Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ve Radyoloji Klinikleri, Adıyaman

AMAÇ: Künt travmaya bağlı abdominal yaralanma (KTBAY) nedeniyle takip edilen bazı olgularımızda geç dönemde hemotoraks gelişti. Abdominal yaralanma sonrası gelişen geç hemotoraksın (GH) ender karşılaşılan bir komplikasyon olması nedeniyle, bu olguların kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi.


YÖNTEMLER: Kliniğimizde Ocak 2006 ile Mart 2009 arasında KBAY ve GH nedeniyle takip edilen tüm olguların kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Başlangıçta toraksa ait fizik muayene, akciğer grafisi ve tomografi bulguları normal olan ve daha sonra hemotoraks gelişen olgular GH olarak değerlendirildiler.
BULGULAR: Bu dönemde KBAY olan 44 olgu (32 erkek ve 12 kız) görüldü. 5 olguda (% 11,36) GH gelişti. GH gelişen olguların ortalama yaş 6,8 yıldı (3 ile 10 yaş arasında değişiyordu). Başlangıçta olguların tümünde göğüs fizik muayene ve radyolojik bulgular normaldi. Takip periyodunda, olguların tümünde dispne, taşipne, göğüs ağrısı ve karın ağrısında şiddetlenme ortaya çıktı. Olgulara arka-ön akciğer filmi çekildi ve 2 olguda hemotoraks tespit edildi. Klinik bulgulardan dolayı diğer 3 olguya yine çekilen toraks tomografisiyle hemotoraks tespit edildi. GH dalak yaralanması olan 3 olguda solda, karaciğer yaralanması olan 1 olguda sağda ve hem karaciğer hem de dalak yaralanması olan 1 olguda her iki tarafta gelişti.


SONUÇ: Künt travmaya bağlı abdominal yaralanması olan bazı olgularda GH gelişebilir. Başlangıçtaki normal fizik muayene ve radyolojik bulgular takip periyodunda gelişebilecek hemotoraksı ekarte ettirmez. Klinisyen, takiplerinde karın ağrısı artan, dispne ve taşipne gelişen KTBAY olan olgularda GH konusunda dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, künt abdominal yaralanma, intraabdominal kanama, transdiafragmatik geçiş, geç hemotoraks


Delayed hemothorax complicating blunt abdominal injury in children

Musa Abeş, Bülent Petik
Adiyaman State Hospital, Pediatric Surgery And Radiology Clinics, Adiyaman

OBJECTIVE: Delayed hemothorax (DH) developed in the some of our patients who had blunt abdominal injury (BAI). DH complicating blunt abdominal injury is a rare condition. Therefore the medical records of the patients were retrospectively reviewed.


METHODS: The medical records of all patients hospitalized with diagnosis of isolated BAI and DH in our clinic from January 2006 to March 2009 were retrospectively reviewed. Hemothorax that developed during follow up in the patient who had initially normal physical examination, chest x-ray and chest CT scans was defined as DH.

RESULTS: During this period, 44 patients (32 males, 12 females) with BAI were hospitalized. DH developed in the 5 (11.36 %) patients. Clinical findings for patients who developed delayed hemothorax were as follows. The median age was 6,8 years old (range from 3 to 10 years old). All of the patients had initially normal chest physical examination, radiological signs. Dyspnea, tachypnea, chest pain and increased abdominal pain developed in the all of patients during follow up period. Posterior-anterior chest x-ray was obtained in all of patients. It showed hemothorax in the only 2 of the patients. Because of the clinical signs chest CT scans were obtained again in remaining 3 patients and hemothorax was diagnosed. DH developed in the left hemothorax in the 3 patients with spleen injuries, in the right hemothorax in 1 patients with liver injuries, and in the both hemothoraxes in the 1 patient with spleen injury and liver injury.


CONCLUSION: Delayed hemothorax may develop in the some patients with serious BAI. Initially normal physical examination and radiological signs do not exclude the possibility of developing hemothorax. Clinician should be aware of DH in the patients with BAI who have developed dyspnea, tachypnea and increased abdominal pain during follow up period.

Keywords: Children, blunt abdominal injury, intraabdominal bleeding, transdiafragmatic passage, delayed hemothorax


Musa Abeş, Bülent Petik. Delayed hemothorax complicating blunt abdominal injury in children. . 2009; 23(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Musa Abeş


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1401 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale