TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Teratomlar ve diğer germ hücreli tümörler []
. 2016; 30(5): 478-489 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.478  

Teratomlar ve diğer germ hücreli tümörler

Şule Yalçın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Germ hücreli tümörler ender görülen, başvuru bulguları yerleşim bölgesine göre çeşitlilik gösteren, fötal dönemde, çocukluk ve ergenlikte saptanabilen lezyonlardır. Çocukluk yaş grubunda erişkinlerden farklı olarak gonad dışı yerleşim daha sıktır. Sakrokoksigeal bölgede, karın ve retroperitonda gelişen kitleler tanıdan önce büyük boyutlara ulaşabilirler ve metastaz oranları %50’nin üzerindedir. Vajina kaynaklı olan lezyonlar kanamayla daha erken tanı alır, metastaz daha enderdir. Germ hücreli tümörlerin histolojisi yaşa ve yerleşime göre değişir. Küçük çocuklarda gonad dışı yerleşimlerde yolk sak tümörü sıktır. Mediastinal tümörler büyük çocuklarda daha sıktır, histolojisi değişken olup, germinom, koryokarsinom ve çok bileşenli tümörler şeklinde görülebilir. Geçmişte düşük olan sağkalım oranları, sisplatin, etoposid ve bleomisin içeren kemoterapinin etkinliği ile birlikte belirgin olarak artmıştır. İleri evre olgularda neoadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi uygulanmalı, tümörde sağlanan küçülme ile organ koruyucu yaklaşım ilkesine uyulmalıdır

Anahtar Kelimeler: Germ hücreli tümör, teratom, çocuk


Teratomas and other germ cell tumors

Şule Yalçın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Germ cell tumors are rare lesions affecting fetal, childhood and adolescence periods, with varied clinical presentation depending on the location. In children, the extragonadal site predominates different from the adults. Sacrococcygeal, abdominal and retroperitoneal tumors can achieve a larger size prior to the onset of symptoms, with a rate of metastases over 50%. The vaginal lesions are diagnosed earlier with bleeding, with rare metastases. The histology of germ cell tumors differ with the age and the site. Yolk sac histology predominates in younger children among the extragonadal sites. Mediastinal tumors are more common in older children, with varied histology including germinoma, choriocarcinoma and mixed tumors. With the onset of effective chemotherapy including cisplatin, etoposide and bleomycin, the low survival rates of the past experience improved significantly. In advanced cases, neoadjuvant chemotherapy followed by surgery is indicated, to follow organ preservation rule with the decrease in the tumor size.

Keywords: Germ cell tumor, teratoma, child


Şule Yalçın. Teratomas and other germ cell tumors. . 2016; 30(5): 478-489

Sorumlu Yazar: Şule Yalçın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (5124 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale