TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Mekonyumun fetal yara iyileşmesi üzerine etkileri []
. 2010; 24(2): 89-93

Mekonyumun fetal yara iyileşmesi üzerine etkileri

Mehmet Erdal Memetoğlu1, Mete Kaya1, Mehmet Emin Boleken1, Turan Kanmaz1, Muharrem Bitiren2, Selçuk Yücesan1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad, Şanlıurfa

AMAÇ: Fetal deride oluşturulan cilt yaralarının iyileşmesine mekonyumlu amniyon sıvısının etkilerini histopatolojik olarak araştırmaktır.
YÖNTEMLER: 20 adet gebe Wistar Albino cinsi sıçan her birinde 10 sıçan olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Hamileliğin 16. günü anne sıçanlara laparotomi uygulandı. Histerotomi yapılmadan fetal sıçanların sırt bölgesine cilt-ciltaltı kesi yarası oluşturuldu ve işlem sonunda uterus içine 0,5 mL izotonik süspansiyonu (Kontrol grubu) ve mekonyum süspansiyonu (Deney grubu) verildi. Laparotomileri kapatılan anne sıçanlara 21. gün tekrar laparotomi uygulandı ve fetal sıçanlar toplandı. Toplanan fetusların sırt yaraları makroskobik ve histopatolojik olarak değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki grupta skar oluşumu gözlenmedi. Deney grubunda (n=34) çok az koyu pigmentasyon dışında iki grup arasında makroskopik olarak fark bulunamadı. Histopatolojik olarak, mekonyum süspansiyonu verilen grupta belirgin mononükleer hücre ve fibroblast infiltrasyonu görüldü. Kontrol grubu (n=32) ile karşılaştırıldığında hücre infiltrasyonu ve doku tepkimesi yönünden aralarında anlamlı fark bulundu (p<0,001).
SONUÇ: Çalışmada, mekonyumlu amniyotik sıvının yara iyileşmesi üzerine makroskopik bir etki göstermediği ancak histopatolojik incelemede önemli enflamasyona neden olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fetal yara iyileşmesi, mekonyum, skar, intrauterin cerrahi


The effects of meconium on fetal wound healing

Mehmet Erdal Memetoğlu1, Mete Kaya1, Mehmet Emin Boleken1, Turan Kanmaz1, Muharrem Bitiren2, Selçuk Yücesan1
1Deparment Of Pediatric Surgery, Harran University, Sanliurfa, Turkey
2Deparment Of Pathology, Harran University, Sanliurfa, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to demonstrate the affects of meconium on fetal wound healing.
METHODS: Wistar Albino rats (n=20) were randomly divided into 2 groups, each formed of 10 rats. Laparatomy was made at 16th day of pregnancy. Dermal-subdermal incisions were made on the back of each fetus without hysterotomy. After formation of wound, in control group; 0,5 mL isotonic solution was instilled into uterus, and meconium suspension was given into the uterus in experiment group. Laparotomy incisions were closed. At 21st day of gestation, rats were re-opened from the same incision, and fetal healed wounds were collected for macroscopic and histopathologic examinations. Results were compared statistically.
RESULTS: No scar formation was observed in either group. Except presence of minimal dark pigmentation in experimental group, no significant difference was found between two groups (n=34). Histopathologically, when compared with the control group, fetal wounds in the experimental group had greater infiltration of mononuclear cells and fibroblasts (p<0,001).
CONCLUSION: This study demonstrated the harmful effects of meconium suspension on fetal wound healing. But this effect was not observed macroscopically.

Keywords: Fetal wound healing, meconium, scar, intrauterin surgery


Mehmet Erdal Memetoğlu, Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Turan Kanmaz, Muharrem Bitiren, Selçuk Yücesan. The effects of meconium on fetal wound healing. . 2010; 24(2): 89-93

Sorumlu Yazar: Mehmet Erdal Memetoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (1419 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale