TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocukluk Dönemi Kabızlık Tedavisinde Sennoid ve Laktuloz Etkinliklerinin Karşılaştırılması []
. 2014; 28(2): 35-39 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.035  

Çocukluk Dönemi Kabızlık Tedavisinde Sennoid ve Laktuloz Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Ufuk Şenel, Halil İbrahim Tanrıverdi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat

AMAÇ: Kabızlık çocuklarda çok sık görülen bir şikayettir. Bu çalışmamızda kronik kabızlığı olan çocuk hastaların tedavisinde, laksatif olarak kullanılan laktuloz ile sennosid etken maddelerinin tedavi etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Mayıs 2013 - Haziran 2014 tarihleri arasında Çocuk Cerrahisi polikliniğine kabızlık nedeniyle başvuran ve fonksiyonel kabızlık tanısı konulan 2 ile 10 yaş aralığındaki hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Tedavide oral laksatif olarak laktuloz ve sennosid kullanılmış olan hastaların, eşlik eden yakınmaları, yakınmaların süresi, kabızlık başlama yaşı, postnatal ilk gün mekonyum çıkışı, dışkılama sıklığı ve kıvamı, beslenme şekli, uygulanan tedavi, klinik seyir ve tedaviye yanıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Tedavi öncesi laktuloz grubunda 31 (%63,2) hastanın 3-4 günde bir, 15 (%30,6) hastanın 4-7 günde bir, 3 (%6,2) hastanın 7 gün ve daha fazla sürede bir gaita yapmakta olduğu izlendi. Sennosid grubunda 34 (%64,1) hastanın 3-4 günde bir, 13 (%24,5) hastanın 4-7 günde bir, 6 (%11,3) hastanın 7 gün ve daha fazla sürede bir gaita yapmakta olduğu izlendi Laktuloz tedavisi uygulanan 49 olgunun 30’ unda (%61,22) tedaviye yanıt alınırken, sennosid tedavisi verilen 53 olgunun 52’ sinde ( %98,11) tedaviye yanıt alındı (p=0,042). Laktuloz tedavisine yanıt alınamayan olgularda sennosid tedavisine geçildi. Sennosid tedavisine geçilen olguların tamamında tedaviye yanıt alındı.
SONUÇ: Kronik kabızlık tedavisinde sennosid kullanılan olgularda laktuloz kullanılan olgulara göre daha başarılı olunmuştur. Kronik kabızlığın tedavisinde ilk seçenek olarak sennosid kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kabızlık, sennoid, laktuloz


Comparing the Efffects of Sennoside and Lactulose for Childhood Constipation

Ufuk Şenel, Halil İbrahim Tanrıverdi
Gaziosmanpasa University, School Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Tokat, Turkey

OBJECTIVE: Constipation is a very common complaint seen in children. In this study, the treatment of pediatric patients with chronic constipation, we aimed to compare the efficacy of treatment of Lactulose used as laxative and sennoside in the treatment of child patients with chronic constipation.
METHODS: Between July 2013 - June 2014 the records of the 2 to 10 years old patients that applied the Pediatric Surgery Clinic and diagnosed as functional constipation were evaluated retrospectively. Concomitant symptoms, duration of symptoms, the onset of constipation age, the first postnatal day meconium output, defecation frequency and consistency, diet, performed treatment, clinical course and response to treatment were evaluated in patients who used Lactulose as oral laxative and Sennoside.
RESULTS: Before treatment, in lactulose group, it was observed that 31 (63.2%) patients defecated once in 3-4 day, 15 (30.6%) patients once in 4-7 day, 3 (6.2%) patients once in 7 or more days. In Sennosid group 34 (64.1%) patients defecated once in 3-4 day, 13 (24.5%) patients once in 4-7 day, 6 (11.3%) patients once in 7 or more days. 30 of 49 patients (61.22%) responded to treatment in patients performed lactulose treatment and 52 of 53 patients (98.11%) responded to treatment in patients performed Sennoside treatment (p = 0.042). Sennoside treatment was used in patients who did not respond Lactulose treatment. All patients responded the Sennoside treatment.
CONCLUSION: In the treatment of chronic constipation, using Sennoside is more successful than using Lactulose. Sennoside can be used as the first option in the treatment of chronic constipation.

Keywords: Constipation, sennoside, lactulose


Ufuk Şenel, Halil İbrahim Tanrıverdi. Comparing the Efffects of Sennoside and Lactulose for Childhood Constipation. . 2014; 28(2): 35-39

Sorumlu Yazar: Halil İbrahim Tanrıverdi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (2184 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale