TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Az invazif pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırlanan şablon yardımı ile destek çubuğunun kıvrılması ameliyat süresini kısaltmaktadır []
. 2005; 19(3): 123-126

Az invazif pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırlanan şablon yardımı ile destek çubuğunun kıvrılması ameliyat süresini kısaltmaktadır

Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Az invazif pektus ekskavatum (PE) onarımı (Nuss ameliyatı) sırasında kullanılan destek çubuğuna genellikle ameliyat sırasında şekil verilmektedir. Farklı olarak kliniğimizde, kullanacağımız destek çubuğu, az invazif PE onarımı ameliyatı öncesi hastanın antropometrik (vücut) ölçümlerine göre hazırlanmış bir şablon üzerinden şekillendirilmektedir. Bu çalışmada, hastaya özel pektus şablonu rehberliğinde destek çubuk şekillendirme yöntemini sunmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Simetrik PE deformitesi olan 7 hastadan, 6, 11 ve 18 yaşlarındaki 3’üne az invazif PE onarımı uygulandı. Destek çubuk ameliyat öncesi kıvrılıp şekillendirildi. Tüm hastalara ameliyat öncesi antropometrik ölçümlerine göre birer şablon hazırlandı. fiablon için gerekli tüm antropometrik ölçümler PE çöküklüğünün en derin olduğu seviyeden bir pelvimetre yardımı ile ölçüldü. Bir bilgisayar yazılım programı yardımı ile bu ölçüm değerlerine göre hastaya özel PE destek çubuk şablonları çizildi. Destek çubukları çizilen bu şablon üzerinden “geyik ayağı” adı verilen çelik destek eğicileri yardımı ile kıvrıldı ve steril edildi. Destek çubuğun göğüs kafesine tam oturmasını sağlamak için, son şekillendirilmesi ameliyathanede hasta genel anestezi altındayken yapıldı. Diğer 4 hasta yaşları nedeni ile halen izlenmektedir.

BULGULAR: Üç destek çubuğunun da ameliyat sırasında son şekillendirmeye nerede ise, gerek kalmayacak şekilde hastaların göğüs kafeslerine uyum sağladığı saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Az invazif PE onarımı için kullanılacak destek çubuğun ameliyat öncesi hastaların antropometrik ölçümlerine göre hazırlanmış bir şablon yardımı ile şekillendirilmesi ameliyat sırasında destek çubuğun şekillendirmesini hızlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pektus ekskavatum, az invazif pektus ekskavatum onarımı, Nuss yöntemi


Pectus template dictated by antropometric measurements of individual patients facilitates bending of the support bar for nuss procedure

Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

INTRODUCTION: Bending of the support bar for minimal invasive repair of pectus excavatum (MIRPE) (Nuss procedure) is usually done intraoperatively. In our institution support bar is bent preoperatively using a template that is dictated by antropometric measurements of individual patients. We herein present our pectus template guided support bar bending technique.
METHODS: Three patients with symetrical pectus excavatum deformities, aged 6,11,18 were operated. Bending of the support bar was accomplished preoperatively. A template was drawn according to the antropometric measurements, all recorded at the level of maximal pectus excavatum depression with the aid of pelvimeter.A template is drawn with the aid of a computer software
using these measurements. Support bars were bent with the aid of a pair of bar benders called “deer hoof” to match the pectus template. The final bending of the support bar is done in the operating room under general anesthesia to ensure the snug fit of the support bar.
RESULTS: All three support bars fitted snugly enough to the thorax countours even before final intraoperative molding.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative bending of the support bar for MIRPE with the aid of the pectus template dictated by antropometric measurements of individual patients facilitates bar bending. It enables molding of the support bar to its final shape accurately in a short time period.

Keywords: Pectus excavatum, minimaly invasive pectus excavatum repair, Nuss Procedure


Gülce Hakgüder, Oğuz Ateş, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür. Pectus template dictated by antropometric measurements of individual patients facilitates bending of the support bar for nuss procedure. . 2005; 19(3): 123-126

Sorumlu Yazar: Gülce Hakgüder, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (573 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale