TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Travma ile getirilen hastalarda saptanan ek patolojiler []
. 2009; 23(1): 17-23

Travma ile getirilen hastalarda saptanan ek patolojiler

Ali Sayan, Ahmet Arıkan, Sefer Tolga Okay, Yağmur Arpaz, Özge Atacan
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştıırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Çocukların genellikle ihmal edildiği toplumumuzda künt travma öncesi bilinmeyen önemli morbidite hatta mortalite nedeni olacak değişik patolojiler travma ile farkedilebilir. Yazımızda, künt travma ile getirilen ve yapılan açınsamalar ile fizik bakıda ek patolojiler saptanan hastalar, hastanın bulgularının ayrıntılı yorumlanmasının önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.


YÖNTEMLER: Ocak 1995-Ekim 2007 arasında kliniğimize travma sonucu getirilerek ek patoloji saptanan 2-14 yaşlarında (ortalama 7,2) 64 erkek, 43 kız hasta geriye dönük değerlendirilmiştir. Hastalara inceleme için ayakta direkt karın grafisi (ADKG), iki yönlü akciğer grafisi, ultrasonografi (USG), dopler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), intravenöz ürografi (IVU), manyetik rezonans ürografi (MRÜ) ve sintigrafi yapılmıştır.
BULGULAR: Künt genel vücüt travması nedeniyle getirilen ve ek patoloji saptanan hastaların travma nedeni, 51’inde trafik kazası, 56’sında yüksekten düşme olarak belirlenmiştir. Hastaların tümünün öyküsünde saptanan ek patolojinin daha önceden bilinmediği öğrenilmiştir. Hastalarda saptanan ek patolojiler; üriner sistem patolojileri (73 hasta) ve diğer patolojiler (34 hasta) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Fizik bakı, rutin idrar incelemesindeki mikroskobik hematüri, karın travmalarında rutin yapılan USG, ADKG ek patolojilerin ortaya çıkmasını sağlayarak ileri açınsamalara yönlenilmesini sağlamıştır. Diğer ek patolojiler grubundaki 5 hastanın fizik bakısında 4’ünde karının sağında, 1’inde solundaki; 2’si suprarenal, 3’ü renal kitle tümüyle çıkarılmış, histopatolojik incelemede renal kitlelerin Wilms tümörü, suprarenal kitlelerin ise nöroblastoma ve gangliyonöroblastoma olduğu belirlenmiştir. Travma sonrası yaygın döküntüler oluşması nedeniyle getirilen 10 hastanın açınsamalarında değişik boyutlarda perfore kist hidatik saptanarak, acil kistektomi uygulanmıştır. Travma sonrası yaygın karın ağrısı olan hastaların 5’inde over kisti perforasyonu, 3’ünde ise over kisti torsiyonu saptanarak acil ameliyata alınmıştır. Yine over kisti olduğu görülen 4 hasta ameliyat edilmiş, 2 hasta ise kist boyutunun küçük olması nedeniyle izleme alınmıştır. Ayrıca hiatus hernisi saptanan 5 hasta, ileri açınsamaların ardından ameliyat edilmiştir. Wilms tümörü çıkarılan ve V.Cava içinde trombüsü temizlenen bir hasta kaybedilmiştir. Diğer hastaların izlemi sürmektedir.

SONUÇ: Travma hastalarında, ailenin bilmediği veya önceden bilinmeyen ek patolojiler olabileceği düşünülerek belirtiler ve bulgular bir bütün olarak yorumlanmalı; gerekirse ileri açınsamalar ile patoloji kesin olarak ortaya konulmalıdır. Böylece organ kaybı oluşturacak hatta yaşamı tehdit edebilecek patolojilerin tanınması ve gerekli girişimlerin yapılması ile hastalardaki morbidite ve mortalite oranlarının azaltılacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, travma, ek patolojiler


Associated pathologies in patients with trauma

Ali Sayan, Ahmet Arıkan, Sefer Tolga Okay, Yağmur Arpaz, Özge Atacan
Izmir Tepecik Education And Research Hospital Pediatic Surgery Clinic

OBJECTIVE: Children may have important pathologies which are not identified but will influence the mortality and morbidity of the traumatic event. In this report we aim to emphasize the importance of a thorough physical examination, and evaluation of all of the findings, even those which seem not to be related with the event in blunt trauma patients.


METHODS: We retrospectively reviewed the trauma patients admitted to our emergency department between January 1995-October 2007. Of these, 107 patients (64 male, 43 female) age ranging between 2-14 years (mean 7,2 years) had other associated findings not directly related with the trauma. Further investigations plain abdominal x-ray, included ultrasonography (USG), computerized tomography (CT), intravenous urography (IVU), magnetic resonance urography (MRU) and scintigraphy.
RESULTS: The etiology of the blunt trauma in patients with associated findings was traffic accident in 51, falls in the other 56 patients. Neither the patient nor the parents had informed about the coincidental finding in the history. The additional findings were grouped into urinary system findings (n: 73) and other pathologies (n: 34). Additional findings were identified on physical examination, or with interpretation of results of tests made on routine basis in blunt trauma patients like urine analysis, plain abdominal x-ray, or abdominal USG, which lead us to further evaluate the patient. In the other group, abdominal mass was detected on routine physical examination in 5 patients (4 on the right, 1 on the left side). During the surgery of these patients 2 adrenal and 3 renal masses were completeley resected; the histopathologic examination of the renal masses was reported as Wilms tunor; and of the adrenal masses as neuroblastoma and ganglioneuroblastoma. Ten patients who developed rashes after blunt surgery, were diagnosed as perforated hydatic cysts and cystectomy was performed. Of the patients who had posttraumatic generalized abdominal pain, ovarian cyst rupture was diagnosed in 5 and ovarian cyst torsion in 3 of the patients. Four of the other cases with ovarian cysts were operated and the other two who had smaller cysts were followed up. Five patients with hiatal hernia were operated. One patient which was operated for Wilms tumor and thrombectomy of the inferior vena cava died during postopertive period. All the other patients are still on follow-up.
CONCLUSION: Trauma patients should always be considered to have additional problems that even the patients and the parents are not aware of. We propose that in all trauma patients, a thorough physical examination should be made and the findings together with the laboratory and radiologic studies should be evaluated for the definite problem. This will help us to identify life threatening pathologies and thus leading to a decrease in mortality and morbidity.

Keywords: Child, trauma, additional pathology


Ali Sayan, Ahmet Arıkan, Sefer Tolga Okay, Yağmur Arpaz, Özge Atacan. Associated pathologies in patients with trauma. . 2009; 23(1): 17-23

Sorumlu Yazar: Ali Sayan


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1648 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale