TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Mayıs 2003 Bingöl depremi sonrası çocuk hastalardaki klinik deneyimlerimiz []
. 2004; 18(2): 53-56

Mayıs 2003 Bingöl depremi sonrası çocuk hastalardaki klinik deneyimlerimiz

Ş. Kerem Özel1, Ahmet Kazez1, Hüseyin Çeliker2, Alpagan Mustafa Yıldırım4, Ergün Parmaksız3, Erhan Yılmaz5, Murat Pekdemir6
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
6Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 1 Mayıs 2003’te yaşanan Bingöl depremi sonrası hastanemize başvuran çocuk yaş grubu hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 4 ay ile 16 yaş arası değişen toplam 16 hasta değerlendirmeye alındı. Hastalar göçük altında kalma süreleri, yaralanma tipi, aldıkları tedavi, akut böbrek yetersizliği (ABY) ve ezilme sendromu gelişmesi, komplikasyon, laboratuar bulguları ve en son klinik durumları açısından değerlendirildi.

BULGULAR: İlk ve Acil Yardım birimine başvuran toplam 61 hastanın 16’sını, yaş ortalaması 11.4±1.3 olan çocuk yaş grubu hastalar oluşturmaktaydı. Göçük altında kalma süreleri ortalama 10.7±2 saat olan hastalardan 10’unda ezilme yaralanması (EY) olup bunların 2'sinde ezilme sendromu (ES), 4’ünde yumuşak doku yaralanması, 4’ünde kafa yaralanması, 2’sinde kemik kırığı ve 2’sinde ise başvuru sırasında periferik sinir yaralanması saptandı. EY'li 10 hastanın 7'sinde miyoglobinüri görülürken yalnız
2 hastada ABY gelişti. EY ve ES olan hastalarda serum üre değerleri 26.1±8.3 mg/dl iken kreatinin değerleri 0.94±0.5 mg/dl, potasyum değerleri ise 4.85±1.3 mmol/L idi. Bu değerlerin normal sınırlar içinde oluşu, sahada başlayan “agresif sıvı tedavisi protokolü”ne bağlandı. EY olan 10 hastanın 5’ine fasyatomi yapıldı. ABY gelişen 2 hastaya hemodiyaliz uygulandı. Fasyatomi sonrası seri debridman, sık pansuman ve erken greftleme ile tüm yaralar sorunsuz iyileşti. Serimizde kaybedilen hasta olmadı. Dört hastada EY’a bağlı periferik sinir hasarı, 2 hastada fasyatomi sonrası kanama ve doku kaybı, 2 hastada YDP (yaygın damariçi pıhtılaşma) ve 1 hastada da yağ embolisi gelişti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sahada başlanan “agresif sıvı tedavisi”nin olgularımızdaki ABY gelişmesini azaltmada önemli rolü vardır. Fasyatomi komplikasyonlara yol açabilecek bir girişim olduğundan, felaket durumlarında ancak çok iyi yara bakımı yapılabilecekse ve kesin gereklilik varsa uygulanmalıdır. Ülkemizde depremzede hasta bakım ve tedavi ilkelerinin deprem öncesi tüm sağlık personeli tarafından kavranmış olması ölüm ve sakatlık olasılığını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, ezilme sendromu, çocuklar, çoklu yaralanma


Our clinical experience with pediatric patients after May 2003 Bingöl earthquake

Ş. Kerem Özel1, Ahmet Kazez1, Hüseyin Çeliker2, Alpagan Mustafa Yıldırım4, Ergün Parmaksız3, Erhan Yılmaz5, Murat Pekdemir6
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazığ
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Elazığ
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Elazığ
4Fırat University Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Elazığ
5Fırat University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Elazığ
6Fırat University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Elazığ

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate the pediatric patients who were admitted to our hospital after May 2003 Bingöl earthquake.
METHODS: Totally 16 patients between the ages of 4 months to 16 years were evaluated retrospectively. The patients were investigated according to the time spent under the rubble, type of the injury, mode of treatment, development of acute renal failure (ARF) and crush syndrome (CS), complications, laboratory findings in patients with crush injury (CI) and their prognosis.
RESULTS: The mean age of the 16 patients among the total 61 earthquake victims who were transferred to our hospital were 11.4±1.3 years. Mean time spent under the rubble was 10.7±2 hours. CI was seen in 10 patients whereas CS in 2 of these 10 patients, soft tissue injury in 4, head trauma in 4, bone fracture in 2 and peripheral nerve injury during the initial admission in 2. In 7 of 10 CI patients myoglobinuria was observed however ARF developped in only 2. In patients with CS and CI the mean serum urea levels were 26.1±8.3 mg/dl, creatinine 0.94±0.5 mg/dl and potassium 4.85±1.3 mmol/L. These normal results were explained with early agressive fluid resussitation started at the scene. Fasciotomy was done in 5 patients with CI. Hemodialysis was performed in 2 patients with ARF. All of the wounds of fasciotomy healed uneventfully. No death was observed. Peripheral nerve injury developed in 4 patients, bleeding and tissue loss in 2 patients, DIC (disseminated intravascular coagulation) in 2 patients and fat emboli in 1 patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Agressive fluid resussitation started at the scene may have a decremental effect on the development of ARF in earthquake victims. As it has many complications, fasciotomy should be performed if a meticulous wound care can be done and with definite indication. The treatment protocols for these patients should be well recopnized in countries with the risk of earthquakes like Turkey.

Keywords: Earthquakes, crush injury, children, multiple trauma


Ş. Kerem Özel, Ahmet Kazez, Hüseyin Çeliker, Alpagan Mustafa Yıldırım, Ergün Parmaksız, Erhan Yılmaz, Murat Pekdemir. Our clinical experience with pediatric patients after May 2003 Bingöl earthquake. . 2004; 18(2): 53-56

Sorumlu Yazar: Ş. Kerem Özel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (657 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale