TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Kız çocuklarındaki inguinal fıtıklarda kese içindeki ligamentin erişkin kadınlardaki round ligament ile karşılaştırmalı incelenmesi []
. 2020; 34(2): 44-52 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.79836  

Kız çocuklarındaki inguinal fıtıklarda kese içindeki ligamentin erişkin kadınlardaki round ligament ile karşılaştırmalı incelenmesi

Canan Öztürk, Münevver Hoşgör
Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi,Çocuk Cerrahisi Kliniği,İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı kız inguinal fıtıklarında kese içinde bulunan ve round ligament olarak varsayılan ligamentin yapışma yerini, anatomisini ve histolojik yapısını incelemek ve erişkin kadınlardan alınan round ligament örnekleriyle histolojik yapılarını immunohistokimyasal olarak karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ligament örnekleri inguinal herni onarımı uygulanan 20 kız hastadan elde edildi. Erişkin kadın grup 9 hastadan oluşuyordu. Histolojik inceleme dokuların hematoksilen-eosin ve immunohistokimyasal boyanarak yapıldı. İmmunohistokimyasal inceleme östrojen reseptör antikoru (ER E1640 klonu, mouse monoclonal, Spring Bioscience, USA) ve çizgili kas antikoru (Actin, skeletal muscle, 5C5. F8. C7 klonu, rabbit polyclonal, Thermoscientific, USA) ile boyanarak yapıldı.
BULGULAR: Kız inguinal fıtık keseleri içindeki ligament’lerin proksimal ve distal kısımlarını ayrı kesitlerde H&E ve ASM ile histolojik ve immunohistokimyasal incelemesinde hem proximal hem de distal parçalarda çizgili kas lifi saptandı. Round ligamentin incelemesinde fibromusküler dokular ağırlıkta olmak üzere bağ dokusu komponentleri gözlendi ve çizgili kas lifi hiçbir olguda saptanmadı. Kız inguinal fıtıklarındaki ligamentleri ve erişkin kadınlardan alınan round ligamentleri ER ekspresyonu yönünden karşılaştırıldığında, kızlardaki ligamentte ER eksprese olurken kadınlardaki round ligamentte ER ekspresyonu saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kızlardaki inguinal fıtık keseleri içinde uzanan ligamentin kesede sonlanması, histopatolojik yapısının erişkin kadınlardaki round ligamentten farklı olması, bu ligamentin round ligamentten farklı yapıda olduğunu göstermiştir. Kese içinde uzanan ligamentin histolojik ve immunohistokimyasal olarak daha ayrıntılı değerlendirilmesi için daha ileri çalışmalara gerek olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, gubernakulum, round ligament


Histological and immunohistochemical comparison of the ligament located inside the inguinal hernia sac of the girl children and adult women round ligament

Canan Öztürk, Münevver Hoşgör
Department of Pediatric Surgery, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey.

INTRODUCTION: To investigate the attachment point, anatomy, and the histology of the ligament which often exists inside the inguinal hernia sac of the girls and is believed to be the round ligament, and to compare its histology with adult round ligament samples using immunohistochemical staining.

METHODS: Ligament samples were obtained from 20 girls who underwent inguinal hernia repair. These samples were compared with the round ligament samples obtained from 9 adult women. The histological assessment included hematoxylin & eosin staining and immunohistochemical staining. The immunohistochemical assessment included staining of Estrogen receptor (ER E1640 clone, mouse monoclonal, Spring Bioscience, USA) and striated muscle antibodies (Actin, skeletal muscle, 5C5. F8. C7 clone, rabbit polyclonal, Thermoscientific, USA).

RESULTS: Hematoxylin&eosin staining and ASM immunohistochemical staining of the proximal and distal parts of the ligaments located inside the inguinal hernia sac of the girls revealed striated muscle fibers both in the distal and proximal parts of the ligament. However, hematoxylin&eosin staining and immunohistochemical staining of the adult round ligaments demonstrated fibromuscular tissue and connective tissue components, but striated muscle fibers were not encountered. Although the ligament samples obtained from the girls displayed ER expression, round ligament samples obtained from the adult women were negative for ER expression.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Differences in attachment point and the histology of the ligament existing inside the inguinal hernia sac of the girls suggest that this ligament is distinct from the round ligament existing in adult women. Further histological and immunohistochemical studies are required to elucidate the structure of this ligament clearly.

Keywords: Inguinal hernia, gubernaculum, round ligament


Canan Öztürk, Münevver Hoşgör. Histological and immunohistochemical comparison of the ligament located inside the inguinal hernia sac of the girl children and adult women round ligament. . 2020; 34(2): 44-52

Sorumlu Yazar: Canan Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (34 kere görüntülendi)
 (1 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale