TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Karın Duvarı Defektleri: Omfalosel ve Gastroşizis []
. 2017; 31(1): 77-91 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.1013  

Karın Duvarı Defektleri: Omfalosel ve Gastroşizis

Mesut Yazıcı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad, Aydın

Omfalosel ve gastroşizis en fazla görülen iki doğumsal karın duvarı defekti olup tamir ve yönetimleri multidisipliner uzmanlığa gereksinin gösterir.
Omfalosel doğumsal bir karın duvarı defekti olup defekt umlikal halkada yerleşiktir ve karın içi organları bir kese içerisinde karnın dışındadır. Kese ince barsaklar, kolon, karaciğer, dalak ve gondları içerir.
Gastroşizis karın duvarının tam kat defekti olup genellikle göbek kordonunun sağında yerleşir.
Omalosel yaklaşık 5000' de 1, gastroşizis ise 2500' de 1 doğumda görülür.
Bu anomaliler fetal ultrasonografi ve MRI ile antenatal olarak tanınırlar. Bazı vakalarda yükselmiş anne alfafetoproteini (AFP) ve yükselmiş amniotik asetilkolinesteraz seviyeleri tespit edilebilir.
Omfalosel sıklıkla kromozomal, kardiak ve merkezi sinir sistemi anomalileri gibi diğer anomalilerle birliktedir. Gastroşizsli hastalarda en fazla birlikte görülen anomali barsak atrezisidir.
Bu anomalilerin ve birlikte ilişkin anomalilerin erken tespiti multididpliner desteğe ve Çocuk Cerahisi ve Yenidoğan servisinin olduğu, yüksek risk donanımlı bir merkezde planlı doğuma olanak tanır. Ana amaç defektin primer ya da evreli olarak kapatılmasıdır.
Omfaloselde prognoz birlikte görülen anomalilerin sayı ve şiddetine bağlı iken gastroşiziste primer olarak barsak zedelenmesinin derecesi tarafından belirlenir.
Anlamlı birlikte anomaliler ve intestinal fonksiyon bozukluğu morbidite ve mortaliye neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Karın duvarı anomalileri, omfalosel, gastroşizis


Abdominal wall defects: omphalocele and gastrschisis

Mesut Yazıcı
Adnan Menderse University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Surgery, Aydın

SUMMARY:
Omphalocele and gastroschisis are two most common congenital abdominal wall defects and their repair and management need multidisciplinary expertise.
Omphalocele is a congenital defect of the abdominal wall, located by the umblical ring, consisting of an evisceration of internal organs in a sac. The contains the small intestine, colon, liver, spleen and gonads.
Gastroschisis is a full-thickness defect of the abdominal wall, usually located to the right of the umblical cord.
Omphalocele occurs in approximately 1 in 5000 births, and gastroschisis in approximately 1 in 2500 births.
These anomalies detected antenatally due to fetal ultrasound and MRI. In some cases an elevated maternal alpha fetoprotein and elevated amniotic asetinkolinesteraz level may be detected.
Omphalocele are often associated with other anomalies such as chromosomal, cardiac, and central nervous system.
Bowel atresia is the most common associated anomaly in patients with gastroschisis.
The early detection of this anomalies, and related associated anomalies, allows a multidisciplinary counseling and planning delivery in a center equipped with high-risk assistance, pediatric surgery and neonatology.
The common goal of closure of defect, either primary or staged.
Prognosis for omphalocele is related to the number and severity of associated anomalies, whereas for gastroschisis is primarily determined by the degree of bowel injury.
Significant associated anomalies or intestinal dysfunction may result morbidity and mortality.

Keywords: Abdominal wall anomalies, omphalocele, gastroschisis


Mesut Yazıcı. Abdominal wall defects: omphalocele and gastrschisis. . 2017; 31(1): 77-91

Sorumlu Yazar: Mesut Yazıcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (10 kere görüntülendi)
 (11344 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale