TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Üç boyutlu biyo-üretim: İlk izlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki potansiyeli []
. 2020; 34(3): 79-84 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.78095  

Üç boyutlu biyo-üretim: İlk izlenimlerimiz ve Çocuk Cerrahisindeki potansiyeli

Emil Mammadov1, Ersin Aytaç2, Ali Türk2, Nurullah Akkaya2, Görkem Say2, Berk Yılmaz2, Gökhan Bürge2, Tolga Yırtıcı2, Ertunç Kırgül2
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC
2Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM Enstitüsü, NEU3D Laboratuvarı, Lefkoşa, KKTC

Amaç: Çalışmanın amacı, katmanlı üretim araçlarından biri olan 3B biyo-yazıcıyı tasarlayıp üretmek ve çocuk cerrahisi alanında potansiyel kullanım alanlarını değerlendirmektir. Üç eksende hareket etme yetisine sahip, bilgisayar kontrollü kod ile koordinat verilebilen ve kartuş içeriğinin hareketsiz tablaya baskısını yapan cihazın tasarım ve üretimi üniversitenin 3B tasarım ve baskı laboratuvarı tarafından yapılmıştır. Programlama için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Ferret” programlama dili kullanılmıştır. Dış tasarım standart laminer kabin ebatlarına göre yapılmıştır. Üç boyutlu biyo-baskı testleri için %20 jelatin (Sigma Aldrich, MI, ABD) çözeltisi kullanılmıştır. Test baskıları için doku mühendisliği alanında kullanılan üç boyutlu iskele modeli, açık yara için deneysel örtü modeli ve organ benzeri yapı olarak kulak modeli seçilmiştir. İskele yapısı Solidworks (Dassault Systemes, Velizy-Villacoublay, Fransa) yazılımı ile tasarlanmış, açık yara örtü modeli için Fusion360 (Autodesk Inc, CA, ABD) yazılımı kullanılmıştır. Organ benzeri model olarak ise Synapse3D (Fujifilm, Tokyo, Japonya) yazılımı ile bilgisayarlı tomografi görüntülerinden kulak yapısı segmente edilmiş ve “.stl” uzantılı dosya haline getirilmiştir. Cihazımız x,y ve z ekseninde hareket edebilen ve steril enjektör içeriğini Petri kabına üç boyutlu basabilen bir makine olarak üretilmiştir. Doku mühendisliği alanında kullanılan iskele baskısı, yara fotoğrafı üzerinden yapılan örtü modeli ve BT taraması ile elde edilen kulak modelinin üç boyutlu baskıları başarıyla tamamlanmıştır. Çocuk cerrahisi alanındaki doku mühendisliği çalışmalarında, üç boyutlu biyo-yazıcıların büyük bir potansiyelinin olduğunu ve araştırmalarımıza yepyeni bir boyut kazandıracağını düşünmekteyiz. Özellikle doku takviyesi ihtiyacı olan nüks hipospadias olguları, diafragma ve karın ön duvarı defektlerinin öncelikli çalışma alanları olabileceğinin kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: üç boyutlu biyo-üretim, üç boyutlu yazıcılar, doku mühendisliği, biyo-yazıcılar


Three-dimensional biofabrication: Our first impressions and its potential in Pediatric Surgery

Emil Mammadov1, Ersin Aytaç2, Ali Türk2, Nurullah Akkaya2, Görkem Say2, Berk Yılmaz2, Gökhan Bürge2, Tolga Yırtıcı2, Ertunç Kırgül2
1Near East University, Faculty of Medicine, Nicosia, TRNC
2Near East University, DESAM Institute, NEU3D Laboratories

Objective: The objective of the study was to design and produce a 3D bioprinter and to evaluate its potential uses in the field of Pediatric Surgery. The design and production of the device whose coordinates could be given with computer-controlled code and having the ability to move in three axes and print the contents of the cartridge on the stationary print bed were realized at the university 3D design and printing laboratories. The Ferret programming language was used for programming and exterior design was made according to the standard laminar cabin dimensions. A 20% gelatin (Sigma Aldrich, MI, USA) solution was used for three-dimensional bioprinting tests. For test bioprints scaffold model used in the field of tissue engineering, for open wound experimental dressing model and for organ-like structures ear model were selected. Scaffold structure was designed with Solidworks (Dassault Systemes,Velizy-Villacoublay, FR) software and open wound experimental dressing model was designed in Fusion360 (Autodesk, CA, USA) software. As an organ-like model, the ear structure has been segmented from the computed tomography images with Synapse3D (Fujifilm, Tokyo, JP) software and converted into “.stl” file. Our device was produced as a machine that can move in the x, y and z axes and can press the sterile syringe contents into the Petri dish in three dimensions. The three-dimensional prints of the scaffold, the experimental wound dressing model obtained from the wound photo and organ model obtained from the CT scan were successfully bioprinted. We think that three-dimensional bioprinters have a great potential in tissue engineering studies in the field of pediatric surgery and will add a brand-new dimension to our research capabilities. We conceive that recurrent cases of hypospadias which especially need tissue reinforcement, diaphragmatic and anterior abdominal wall defects seem to be the primary areas of study.

Keywords: three-dimensional biofabrication, three-dimensional printers, tissue engineering, bioprinters


Emil Mammadov, Ersin Aytaç, Ali Türk, Nurullah Akkaya, Görkem Say, Berk Yılmaz, Gökhan Bürge, Tolga Yırtıcı, Ertunç Kırgül. Three-dimensional biofabrication: Our first impressions and its potential in Pediatric Surgery. . 2020; 34(3): 79-84

Sorumlu Yazar: Emil Mammadov, K.K.T.C.


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (34 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale