TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Diyarbakır’da bir ilkokulda fonksiyonel konstipasyon sıklığı ve dikkat çeken etiyolojik faktörler []
. 2020; 34(3): 91-96 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.75983  

Diyarbakır’da bir ilkokulda fonksiyonel konstipasyon sıklığı ve dikkat çeken etiyolojik faktörler

Muhammet Asena1, Tülin Öztaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığıve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Diyarbakır.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı,Diyarbakır.

GİRİŞ ve AMAÇ: Fonksiyonel kabızlık çocukluk çağında sık görülen gastrointestinal bir problemdir. Fonksiyonel kabızlık tanısı için son yıllarda Roma IV kriterleri önerilmiştir. Bu çalışmanın amacı Roma IV kriterlerini kullanarak ilkokul çocuklarında fonksiyonel kabızlık sıklığını belirlemek ve fonksiyonel kabızlıkla ilişkili faktörleri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif epidemiyolojik çalışma Ocak 2019-Şubat 2019 tarihleri arasında Diyarbakır merkezinde bir ilkokulda yaşları 6-10 yıl arasında değişen 535 öğrenci ile gerçekleştirildi. Toplam 1000 öğrenciye üç farklı bölümden oluşan veri toplama formları dağıtıldı. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, boy, kilo, anne eğitim düzeyi, ailenin ekonomik durumu değerlendirildi. İkinci bölümde yemek yeme alışkanlığı, fiziksel aktivitelere katılım, televizyon veya bilgisayar başında oturarak geçirilen süre, tuvaleti istemli olarak erteleme, üçüncü bölümde Roma IV kriterleri ve okul tuvaletinin kullanılması sorgulandı.
BULGULAR: Roma IV kriterlerine göre fonksiyonel kabızlık sıklığı %24,8 idi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, anne eğitim düzeyi, ailenin ekonomik düzeyi, fiziksel aktivite ve televizyon izleme süresi fonksiyonel kabızlık ile ilişkili değildi (p>0,05). Az sebze meyve, fazla düşük lifli besin tüketimi ve okul tuvaletini kullanmama fonksiyonel kabızlık ile ilişkili idi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sebze meyve tüketimi az olan, okul tuvaletini kullanmayan ilkokul çocuklarında fonksiyonel kabızlık daha fazla görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklarda fonksiyonel kabızlık, Roma IV kriterleri, Fonksiyonel kabızlık etiyolojisi


Functional constipation frequency and prominent etiological factors in a primary school in Diyarbakır

Muhammet Asena1, Tülin Öztaş2
1Department Of Pediatric, University Of Health Sciences Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır/Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, University Of Health Sciences Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır/Turkey

INTRODUCTION: Functional constipation is a frequently seen gastrointestinal problem in childhood. Rome IV criteria have been proposed in recent years for the diagnosis of functional constipation. The objective of this study is to evaluate frequency of functional constipation in primary school children using the Rome IV criteria and to evaluate the factors associated with functional constipation.
METHODS: A primary school was chosen in the center of Diyarbakır Province was chosen between January 2019 and February 2019 for a prospective cross-sectional epidemiological study. A total of 535 cases aged 6-10 years were included in the study. Data collection forms consisting of three parts were distributed to 1.000 students. In the first part, age, gender, height, weight, maternal education level, family economic level were evaluated. In the second part, the habit of eating, participating in physical activities, the time spent sitting in front of TV or computer, delaying the need to use toilet voluntarily, and in the third section, the criteria of Rome IV and the use of the school toilet were questioned.
RESULTS: The incidence of functional constipation according to the Rome IV criteria was 24.8 percent. No statistically significant relationship was determined in respect of age, gender, body mass index, maternal education level, family economic level, physical activity or time spent on watching television. There was a statistically significant relationship between consumption of few vegetables and fruits, food with very low fiber content and not using school toilets and functional constipation (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Functional constipation is more common in primary school children who have low consumption of vegetables and fruits and who do not use the school toilet.

Keywords: Functional constipation in children, Rome IV criteria, Etiology of functional constipation


Muhammet Asena, Tülin Öztaş. Functional constipation frequency and prominent etiological factors in a primary school in Diyarbakır. . 2020; 34(3): 91-96

Sorumlu Yazar: Tülin Öztaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (26 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale