TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocukluk çağında koroziv madde içimi: Altı yüz seksen bir olgunun değerlendirilmesi []
. 2012; 26(2): 26-31 | DOI: 10.5222/JTAPS.2012.026  

Çocukluk çağında koroziv madde içimi: Altı yüz seksen bir olgunun değerlendirilmesi

Emrah Aydın1, Rahşan Özcan1, Şenol Emre1, Mehmet Eliçevik1, Çiğdem Tütüncü2, Sebuh Kuroğlu3, Ergun Erdoğan3, Gonca Topuzlu Tekant1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kliniğimize koroziv madde içimi nedeni ile başvuran olguların geriye dönük olarak incelenmesi ve klinik yaklaşımın değerlendirilmesidir.
Olgular ve Yöntem: 2000-2012 yıllarında koroziv madde içimi sonrası başvuran 681 olgu geriye dönük olarak irdelendi. Olguların 413’i erkek, 268’si kız ve yaş ortalaması 3,92 (± 2.1) idi. Alınan maddelerin 366’i asit, 262’u baz karakterinde idi. Olgular başvuru zamanına göre 2 gruba ayrıldı. İlk 48 saatte başvuran 462 hastanın tamamının oral alımı kesilerek endoskopi yapıldı. İlk 48 saatten sonra başvuran hastaların planı başvuru şikayetlerine göre belirlendi.
Bulgular: İlk endoskopi bulgularına göre 187 olguda özofagus ve/veya midede yanık mevcuttu. Elli ikisinde grade 1, 123’ünde grade 2, 12’sinde grade 3 yanık saptandı. Grade 2 ve 3 yanık saptanan tüm olgulara IV antibiyotik, steroid, H2 reseptör antagonisti verildi ve nazogastrik tüp takılarak beslendi. On beşinci günde yapılan kontrol endoskopi bulgularına göre oral beslenmeye geçildi. Üçüncü haftada çekilen baryumlu pasaj grafisine göre özofagus darlığı gelişen 54 (%29) olgu balon dilatasyon programına alındı. Ortalama dilatasyon sayısı 8.07 (±8.1) idi. Bu olguların 12’sine kolon interpozisyonu yapıldı. İki olguya gastrostomi açılırken birine gastrektomi, birine de gastroduodenostomi yapıldı.
48 saatten sonra başvuran 196 olgunun 108’inde (%55) takipte gastrointestinal sistemde darlık gelişti. Dilatasyon programına alınan 108 olgunun ortalama dilatasyon sayısı 7.15 idi. Oniki olguya kolon interpozisyonu, 2 olguya özofagus rezeksiyon-anastomozu yapıldı. Dört olguya piloroplasti, 5’ine gastroduedenostomi uygulanırken 9 olgu gastrostomi ile takip edilmektedir. Yaygın yanıkları olan ve gastrektomi, özofajektomi, duodenostomi yapılan 1 olgu kaybedildi. Bir olgu ciddi özofagus ve trakea yanığı nedeni ile trakeostomi, özofagostomi ve gastrostomi ile takip edilmektedir.

Sonuç: Koroziv madde alımına bağlı özofagus ve mide yaralanmaları hala önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Erken dönemde oral beslenmenin kesilmesi ve uygun medikal tedavinin başlanması prognoz üzerinde pozitif etki yaratmaktadır. Medikal tedaviden fayda sağlanamadığı durumlarda ise hastanın kendi özofagusunu korumak öncelikli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: koroziv madde içimi, kostik madde içimi, özefagus yanıkları, dilatasyon


Corosive ingestion in pediatric age group: Analysis of 681 patients

Emrah Aydın1, Rahşan Özcan1, Şenol Emre1, Mehmet Eliçevik1, Çiğdem Tütüncü2, Sebuh Kuroğlu3, Ergun Erdoğan3, Gonca Topuzlu Tekant1
1Pediatric Surgery Department, Istanbul University, Istanbul
2Anestesiology Department, Istanbul University, Istanbul
3Radiology Department, Istanbul University, Istanbul

To analyse patients admitted to our unit due to caustic ingestion retrospectively and to evaluate our current approach.
Six hundred and eightyone patients those were admitted to our clinic due to caustic ingestion between 2000-2012, were retrospectively analysed. 413 of patients were male while 268 of them were female, and the mean age was 3,92 (± 2.1). In 366 of cases the caustic was acidic and in 262 was basic. Patients were analysed in two groups according to the date of admission to our clinic. 462 patients those were admitted to our clinic in first 48 hours after caustic ingestion were stoped oral feeds and endoscopy were performed. Patients applied 48 hours after caustic ingestion were determined according to their complaints.
According to endoscopy findins, 187 patients were identified to have some degree of caustic esophageal burn. In 52 patients grade 1, in 123 patients grade 2 and in 12 patients grade 3 caustic esophagal burn was diagnosed. All the patients diagnosed with grade 2 or 3 caustic esophagus burn were medically treated by IV antibiotics, steroid and H2 receptor antogonist and fed by the way of nasogastric tube. Oral feeds were initiated after findings of recovery on control endoscopy that was performed 15 days after the first one. An esophagogram was performed in all patients after three weeks from discharge. 54 patients (%29) were admitted to baloon dilatation programme due to stricture development.
196 patient were admitted to our clinic 48 hours after caustic ingestion. In 108 of them (%55) stricture developed in the follow up period.
Caustic burn of esophagus and stomach has severe morbidity and mortality ratios. It has positive effects on prognosis to stop enteral feeding early after ingestion and start apropiate medical therapy. In case of surgery patients own esophagus must be protected.

Keywords: corosive substance ingestion, caustic substance ingestion, esophageal burn, dilatation


Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Mehmet Eliçevik, Çiğdem Tütüncü, Sebuh Kuroğlu, Ergun Erdoğan, Gonca Topuzlu Tekant. Corosive ingestion in pediatric age group: Analysis of 681 patients. . 2012; 26(2): 26-31

Sorumlu Yazar: Gonca Topuzlu Tekant, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (61 kere görüntülendi)
 (1422 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale