TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda inkarsere kasık fıtığı []
. 2001; 15(3): 111-114

Çocuklarda inkarsere kasık fıtığı

Zafer Türkyılmaz, Kaan Sönmez, Billur Demiroğulları, Ramazan Karabulut, A. Can Başaklar, Nuri Kale
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda kasık fıtığı için en uygun ameliyat zamanı ne olmalı sorusuna yanıt aramak.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde acil ameliyata alınan boğulmuş kasık fıtığı olgularının hastane kayıtları incelendikten sonra, bu retrospektif çalışma ile son on yılda ameliyat edilen 56 (53 erkek, 3 kız) olgu değerlendirildi. Olguların yaş, cins, taraf, başvuru semptomları ve başlangıç süreleri ile birlikte daha önce fıtığın farkedilip edilmediği, herhangi bir sağlık kuruluşundan ameliyat randevusu alıp almadığı gibi veriler değerlendirildi. Kayıtlar incelendiğinde; 12 olguda elle redüksiyon strangülasyon bulguları nedeniyle
denenmemiş, diğer tüm olgularda ise sedatif enjeksiyonunu takiben redüksiyon denenmiş fakat başarılı olunamamıştır.

BULGULAR: Olguların çoğunluğunu (42 olgu) 1 yaşından küçük bebekler oluşturmaktaydı. İki olgu yanlış tanılarla izlem ve tedavi altındaydı. Ondört olgu ise çok uzun sürelerle bazı kliniklerin ameliyat programında yer alıyordu. Elde edilen ameliyat bulguları ve kısa takipleri sonucunda; 2 olgunun kaybedildiği, 3 olguya laparotomi, 7 olguya ince barsak rezeksiyonu ve anastomoz, 2 olguya ooferektomi, 4 olguya parsiyel omentektomi, 6 olguya apandektomi uygulanmak zorunda kalındığı anlaşıldı. Takipler esnasında 3 olguda testiküler atrofi gelişti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de ağır-aksak işleyen bir sosyal güvenlik sistemi olduğu bilinen bir gerçektir. Bütün olumsuzluklara rağmen çocuk cerrahlarının da üzerine bazı sorumluluklar düşmektedir. En azından üç aylıktan daha küçük bebeklerdeki fıtıkların tedavisine öncelik verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, komplikasyon, cerrahi


Incarcerated inguinal hernia in children

Zafer Türkyılmaz, Kaan Sönmez, Billur Demiroğulları, Ramazan Karabulut, A. Can Başaklar, Nuri Kale
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara

INTRODUCTION: Although the answer is very well known among the pediatric surgeons, we considered it necessary to ask the same question again when we evaluated the data of cases of incarcerated hernia taken into emergency operation in our clinic.
METHODS: In this retrospective study, 56 cases (53 boys, 3 girls) were evaluated. In 12 cases manual reduction was not tried because of signs of strangulation, and in the remaning patients reduction following sedation was not succesful. The cases were evaluated with respect to age, sex, side, mortality and morbidity and especially whether herniography was scheduled for operation in another institution.
RESULTS: The majority of the patients were under 1 years of age (n=42). Two newborns died in early postoperative period. Laparatomy was performed in three cases; small intestinal resection and primary anastomoses in seven cases, oopherectomy in two cases, partial omentectomy in four cases, and appendectomy in six cases. During the follow-up, testicular atrophy was seen in 3 boys. Two
cases were followed up with wrong diagnoses by departments other than pediatric surgery, and 14 cases had been scheduled for operation for very late periods, a fact that caused us to consider this tragic situation seriously.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is known that a very slowly working social security system exists in our country. However, pediatric surgeons carry some responsibility even in this difficult situation. At least, a priority should be given to the treatment of the inguinal hernias of infants less than 1 year of age, especially younger than three months old.

Keywords: Inguinal hernia, complication, surgery


Zafer Türkyılmaz, Kaan Sönmez, Billur Demiroğulları, Ramazan Karabulut, A. Can Başaklar, Nuri Kale. Incarcerated inguinal hernia in children. . 2001; 15(3): 111-114

Sorumlu Yazar: Zafer Türkyılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (562 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale